Innovationsfonden

Danmarks vigtigste kommercielle udviklingsprogram investerer også i rumprojekter og har allerede hjulpet flere kendte rumvirksomheder.
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

ESA_Denmark_from_the_ISS.jpg

Danmarks Innovationsfond udbyder projektmidler bl.a. til erhvervsrettet forskning og innovation og har i de senere år også investeret i flere rumprojekter.

Indsatsen på området går målrettet efter at skabe værdi for Danmark gennem udnyttelsen af rummet inden for sektorer, der kan drage nytte af at anvende downstream-data og signaler fra satellitter. Gennem innovative løsninger af samfundsmæssige problemstillinger indenfor sektorer som eksempelvis landbrug, trafik, energi, miljø og klima, luftfart, søtransport, sundhed m.fl.

Innovationsfonden har fokus på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst.

For at Innovationsfonden investerer i dig, kræver det, at din idé har forretningsmæssigt potentiale, og at innovationsprojektet er gennemtænkt. Som virksomhed skal du vise, at I enten har en vis omsætning eller har tiltrukket ekstern kapital. Som start-up er det nok med et stærkt team, der har lovende resultater at bygge på.

Innovationsfonden har flere programmer, hvor der er mulighed for at søge finansiering til aktiviteter på rumområdet:

Grand Solutions

Grand Solutions er samarbejdsprojekter mellem virksomheder og videninstitutioner til mere end 5 mio. kr. Der er kun én fase i ansøgningsprocessen, og ansøger kan forvente en afgørelse på ansøgningen inden for ca. 100 dage fra ansøgningsfrist. 

Rumvirksomheden Gomspace er en af virksomheder, som Innovationsfonden i en tidlig og kritisk fase af virksomhedens udvikling med succes har hjulpet videre gennem Grand Solutions. 

I 2016 og 2017 har Innovationsfonden desuden lavet særlige tematiske opslag på rumområdet. 

Som en del af forliget om forskningsreserven blev der i 2016 afsat 15 mio. kr. til at følge op på regeringens nye nationale rumstrategi. I alt tre rumprojekter modtog støtte fra Innovationsfonden.

Et af projekterne handler om, hvordan satellitter markant kan forbedre den globale udnyttelse af vindenergi på land ved hjælp af data fra jordobservationssatellitter. Et andet projekt hedder Beamwatch og handler om at udvikle små satellitter, som et kredsløb tæt på jorden kan måle kvaliteten af signalerne fra antennerne på de geostationære kommunikationssatellitter, som befinder sig 35.000 km. fra jorden, på en ny og billig måde.

I 2017 lavede Innovationsfonden et nyt tematisk opslag. Denne gang både inden for rum- og droneområdet. I alt 25 mio. kr. blev i forliget om forskningsreserven for 2017 afsat til opslaget. Læs mere om rum- og droneprojekterne, som fik del i midlerne i publikation "Ny Dansk Rumteknologi - støttemuligheder, projekter og partnere i 2013- 2017. 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi."

InnoBooster

InnoBooster støtter små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere med kommercielt lovende projekter med op til 5 mio. kr. InnoBooster behandler ansøgningerne løbende, så du kan indsende din ansøgning, når det passer med virksomhedens udviklingsplaner. Innovationsfonden har som målsætning at give svar på din ansøgning inden for en måned.

Ceptu er en af de rumvirksomheder, som Innovationsfonden har givet afgørende skub gennem InnoBooster.

Internationale samarbejder

Innovationsfonden er i internationalt regi engageret i flere programmer, der fremmer virksomhedsrettet forskning og innovation.

Senest opdateret 10. juni 2020