Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Virksomheder og rummet

Virksomheder og rummet

Det overordnede fokus i Regeringens nationale strategi for rummet er vækst og beskæftigelse i den private sektor baseret på en øget brug af rumsystemer som en katalysator for innovation og teknologiudvikling.

downstream/upstream
Rumsektorens værdikæde går fra raketter til dataanvendelse på jorden
Mange tænker automatisk løfteraketter og satellitter, når talen går på rumsystemer. Og selv om der er omkring 250 beskæftigede inden for dette felt i Danmark, viser Uddannelses- og Forskningsministeriets analyser, at det store potentiale for vækst og beskæftigelse i Danmark ligger inden for udnyttelsen af de data, satellitterne sender ned til os på jorden.

Mange danske virksomheder er allerede i dag flittige brugere af rumbaserede data til bl.a kortlægning og navigation. Derudover producerer flere danske virksomheder udstyr til udnyttelsen af rumdata bl.a. dele til jordstationer og brugerenheder.

Adgang til data

De store fælleseuropæiske satsninger på navigation (Galileo) og jordobservation (Copernicus) er begge under opbygning, men kan allerede nu benyttes vederlagsfrit af virksomheder. Derudover findes der et væld af muligheder for at tilgå rumbaseret telekommunikation.

Virksomheder
Sentinel-2B's multispektrale instrument bliver testet i Kourou, Fransk Guiana for at sikre, at det er lystæt. Foto: ESA.

Inden for få år vil bl.a. Iridium NEXT og de planlagte Mega konstellationer (fra primært OneWeb) vende op og ned på virksomhedernes muligheder for at tilgå bredbånd og telekommunikation over alt på kloden.

Danske virksomheder er i kraft af vores fleksible arbejdsmarked og en omstillingsvant erhvervsstruktur i en god position til at drage fordel af de nye muligheder.

En øget satsning på brug af rumbaserede data kan ofte forudsætte et indledende skub i form af tilskud til at komme i gang.

Adgang til tilskud og finansiering

Der findes muligheder for tilskud og finansiering i bl.a. Den Europæiske Rumorganisation (ESA), EU’s Horizon 2020 rammeprogram og i nationale puljer. Derudover er der også hjælp at hente, hvis du som virksomhed ønsker mere at vide om, hvordan man kan inddrage brugen af rumsystemer i sit virke.

Rådgivning og netværk

Som virksomhed kan det være svært at finde den rigtige partner. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har investeret 21 mio. kr. i nye netværks- og rådgivningsaktiviteter i 2017-2018. To hotlines står samtidig parat til at hjælpe med at svare på spørgsmål om Copernicus og hente gratis rådgivning hos ESA.

Eksempler på brug af data

Et eksempel på kommerciel brug af rumbaserede data findes hos virksomheden Ascend XYZ, der laver og sælger softwareløsninger, der øger flyvesikkerheden, mindsker antallet af forsinkelser og reducerer driftsomkostningerne for luftfartsselskaber og lufthavne. Dette gør Ascend ved at integrere rumdata direkte i driften af lufthavnene. En del af aktiviteten er støttet af ESA og har betegnelsen AMMO.

 

 

 

Senest opdateret 15. august 2019