Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet ESA Dansk deltagelse i ESA

Dansk deltagelse i ESA

Danmark deltager i ESA's obligatoriske program for videnskabelige rummissioner såvel som i en række frivillige programmer såsom jordobservationsprogrammet og programmet for den internationale rumstation.
Kontakt
Gorm Kofoed Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Danmark set fra rummet. Kilde: ESA/NASA
Danmark set fra den internationale rumstation. Foto: ESA/NASA

Dansk deltagelse

Danmark har deltaget i ESA samarbejdet siden oprettelsen i 1975, og i dag er Danmarks bidrag på 225 mio. kr. årligt eller 0,8 % procent af ESA's budget fra medlemslandene.

Det danske medlemsbidrag er ligeligt fordelt på obligatoriske og frivillige programmer. De obligatoriske aktiviteter omfatter ESA’s opsendelsesbase og det grundvidenskabelige program, mens der er frivillige programmer for jordobservation, bemandet og ubemandet rumfart, teknologiudvikling generelt, telekommunikation, løfteraketter og navigation.

ESA-kontrakter med danske virksomheder og institutioner fastholder og udbygger højteknologiske og innovative arbejdspladser i Danmark. For mange danske virksomheder og forskningsinstitutioner er samarbejdet med ESA og andre højteknologivirksomheder i Europa samtidig med høje krav til teknologi og videnskab helt afgørende for deres udvikling.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har det administrative, juridiske og finansielle ansvar for Danmarks medlemskab.

 

Det grundvidenskabelige program

Det grundvidenskabelige program er obligatorisk og følger ESA’s 2015-2025 Cosmic Vision, der har til formål at undersøge, hvordan vores solsystem har udviklet sig og vil udvikle sig i fremtiden, og hvordan livet på jorden er opstået.

Jordobservation

Observation af Jorden fra satellitter bidrager til forståelsen af samspillet mellem hydrosfæren, geosfæren, biosfæren, atmosfæren og kryosfæren og deres betydning for vores klima.

Navigation

ESA og EU samarbejder i dag om udviklingen af det europæiske satellitnavigationssystem Galileo. Galileo er et civilt globalt system for positions- og tidssignaler i lighed med det amerikanske GPS-system.

Telekommunikation

Telekommunikation omfatter TV, internet, fastnet og mobiltelefoni samt redningstjeneste og kommunikation med fly og skibe. Det kommervielle telekommunikationsmarked er i stadig vækst og forventes at blive udbygget med de såkaldte mega-konstellationer, hvor mange mindre satellitter tilsammen giver et hurtigere og stærkere signal også til fjernere egne på jorden.

Løfteraketter og opsendelsesbase

Udvikling og produktion af europæiske løfteraketter er tæt knyttet til den adgang til rummet, som Europa har med den europæiske rumhavn i Kourou. Selve opsendelsesbasen finansieres af ESA’s obligatoriske budget.

Teknologiudvikling

ESA yder støtte til teknologiudvikling for at sikre, at europæisk industri til stadighed er konkurrencedygtig, uafhængig og besidder spydspidskompetencer inden for rumfart.

Space Situational Awareness

Space Situational Awareness programmet har til formål at forbedre overvågningen af de forhold i rummet, som udgør en risiko for menneskelig aktivitet i rummet og for infrastrukturen på jorden.

Senest opdateret 10. juni 2020