Navigation

ESA og EU samarbejder i dag om udviklingen af det europæiske satellitnavigationssystem Galileo. Galileo er et civilt globalt system for positions- og tidssignaler i lighed med det amerikanske GPS-system.
Kontakt
Sannah Plenaa Thorngreen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 08
Email: sspt@ufm.dk

Galileo systemet
Galileo systemet set fra rummet. Foto: ESA - J. Huart

Galileo bliver tilgængeligt for private borgere, professionelle, myndigheder og redningstjenester. Fuldt udbygget vil Galileo bestå af 30 satellitter og et globalt net af jordstationer. Der er hidtil opsendt 15 satellitter og det er efter planen, at Galileo tages i brug fra 2019.

EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service er et europæisk infrastruktursystem, der skal korrigere de amerikanske GPS-signaler og de russiske Glonass-signaler. EGNOS skal integreres i Galileo.

EU-Kommissionen har den overordnede ledelse og finansierer Galileo programmet. ESA har ansvaret for den tekniske udvikling.

Programmer med dansk deltagelse

 

NAVISP

NAVISP har til sigte at styrke medlemsstaternes industrielle konkurrenceevne og innovation inden for rumbaseret navigation. Både opstrøms og nedstrøms aktiviteter er i fokus. Aktiviteterne omfatter også integrationen af ​​satellitnavigering inden for samfundsmæssige områder, der ikke hidtil har benyttet denne teknologi.

Senest opdateret 18. februar 2019