Gå til indhold

Navigation

ESA er en vigtig partner i dviklingen af EU's satellitnavigationssystem Galileo. Galileo er et civilt globalt system for positions- og tidssignaler i lighed med det amerikanske GPS-system.

Galileo systemet
Galileo systemet set fra rummet. Foto: ESA - J. Huart

Galileo bliver tilgængeligt for private borgere, professionelle, myndigheder og redningstjenester. Fuldt udbygget vil Galileo bestå af 30 satellitter og et globalt net af jordstationer. Der er opsendt 26 satellitter og efter planen vil de være i fuld drift inden for de næste år.

EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service er et europæisk infrastruktursystem, der skal korrigere de amerikanske GPS-signaler og de russiske Glonass-signaler. EGNOS skal integreres i Galileo.

EU-Kommissionen har den overordnede ledelse og finansierer Galileo-programmet. ESA har ansvaret for den tekniske udvikling.

Programmer med dansk deltagelse

 

NAVISP

NAVISP har til sigte at styrke medlemsstaternes industrielle konkurrenceevne og innovation inden for rumbaseret navigation. Både upstream- og downstreamaktiviteter er i fokus. Aktiviteterne omfatter også integrationen af ​​satellitnavigering inden for samfundsmæssige områder, der ikke hidtil har benyttet denne teknologi.

Senest opdateret 02. juni 2020