Gå til indhold

Space Safety

Med et stigende antal satellitter og større afhængighed af rumbaseret infrastruktur er der behov for bedre at forstå, opdage og forebygge risici og farlige situationer i og fra rummet.
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Future Lagrange Mission
Fremtidig Lagrange mission. Illustration: ESA

Programmet Space Safety skal skaffe data om de forhold i rummet, som udgør en risiko for menneskelig aktivitet i rummet og for infrastrukturen på jorden.

Programmet startede i 2020 og bygger videre på Space Situational Awareness programmet. Danmark har været med i programmet siden 2012. På ministerkonferencen i 2020 bevilligede Danmark 22,5 mio. kr. til programmet.

Programmets består af tre segmenter:

Rumvejr

Rumvejr er et udtryk for de variable fysiske forhold, der gør sig gældende uden for jordens atmosfære. I vores solsystem er solen den afgørende faktor. Solen slynger konstant en stor mængde partikler ud i rummet omkring sig. Dette kaldes solvinden. Solvinden afbødes af jordens magnetfelt, men ved soludbrud frigives en særlig stor mængde energi, som kan påvirke driften af satellitter og resultere i afbrydelser af elforsyningen andre typer af elektrisk udstyr og systemer på jorden. Særligt områderne omkring polerne er udsatte.

Rumvejrseffekter
Effekterne af rumvejr. Illustration: ESA

Målet med rumvejrssegmentet er at blive bedre i stand til at kunne levere pålidelige data om rumvejret og derved forbedre operatørernes mulighed for at afbøde konsekvenserne af soludbrud.

Nærjordsobjekter

Nærjordsobjekter er asteroider og kometer, hvis baner kommer tæt på jordens. Et nedslag på jorden kan have katastrofale konsekvenser afhængig af størrelsen på objektet. I dag kender man over 90% af alle nærjordsobjekter med en diameter over 1 km, mens man kun kender 10% af nærjordsobjekter med en diameter omkring 100 meter.

Fly-eye telescope. Illustration: ESA
Fly-eye telescope. Illustration: ESA

Målet med programsegmentet er at opdage og kortlægge nærjordsobjekter og vurdere risikoen for nedslag. På længere sigt ønsker ESA at opbygge et fuldt integreret system, som er i stand til at varsle beredskabsmyndighederne ved risiko for nedslag.

Overvågning og detektering af satellitter og rumskrot

Der findes mere end 750.000 stykker rumskrot, som er større end 1 cm og dermed store nok til at forårsage betydelig skader på satellitter. Sammenstød med rumskrot kan kun undgås, hvis man kender banerne for de enkelte stykker rumskrot. Det kræver et system af sensorer som f.eks. radarer, teleskoper, laser og datacentre, der kan behandle observationerne.

Sentinel 1-A ramt af rumskrot
Før og efter, at solpanellet på Sentinel 1-A blev ramt af et stykke rumskrot. Foto: ESA

ESA forsker og udvikler teknologier, som kan finde og spore rumskrot og udstede advarsler, hvis der er behov for undvigelsesmanøvre.

Senest opdateret 29. maj 2020