Gå til indhold

Teknologiudvikling

ESA yder støtte til teknologiudvikling for at sikre, at europæisk industri til stadighed er konkurrencedygtig, uafhængig og besidder spydspidskompetencer inden for rumfart.
Kontakt
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

GomX-4B
Illustration af den danskudviklede GomX-4B satellit. Illustration: GOMspace

Efter aftale med Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan danske virksomheder og forskningsinstitutioner søge om støtte fra en række af ESA's teknologiudviklingsprogrammer.

Programmer med dansk deltagelse

GSTP - General Support Technology Programme har til formål at fremme små og store planer og koncepter, så de bliver til produkter, der kan bruges af et bredt spektrum af satellitter og missioner.

Prodex - PROgramme de Développement d'Expériences scientifiques yder støtte til udvikling af instrumenter og eksperimenter, der er godkendt til at flyve på en ESA mission.

TDE- Technology Development Element Programme (tidligere TRP) støtter helt grundlæggende teknologiudvikling og er det eneste teknologiprogram, der opererer inden for alle ESA’s discipliner.

CTP - Core Technology Programme skal sikre en tidlig og effektiv forberedelse af ESA’s fremtidige videnskabelige missioner og dermed sikre at kritiske teknologier er tilgængelige, når der er behov for dem.

 

Senest opdateret 18. februar 2019