Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet ESA ESA samarbejdet

ESA samarbejdet

ESA koordinerer medlemslandenes finansielle og intellektuelle ressourcer og gør det muligt at gennemføre programmer og aktiviteter af en størrelsesorden, som intet europæisk land ville kunne stå for alene.
Kontakt
Gorm Kofoed Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

ESA samarbejdet flag 2
Foto: ESA/A. Le Floc'h


Økonomi og programmer

På ESA's seneste ministermøde Space 19+ i november 2019 vedtog medlemslandende et budget på 95 mia. kr. for perioden 2020-2022.  Medlemslandende betaler et obligatorisk kontingent til ESA fastsat efter bruttonationalproduktet og bidrager derudover  til frivillige programmer efter interesse. Ifølge ESA konventionen har hvert medlemsland krav på at få sin investering i organisationen retur i form af kontrakter til industri og forskningsinstitutioner (juste retour).

Space 19+ budget 

Det danske bidrag for perioden 2020-2022 er på 370 mio. kr. til ESA's obligatoriske programmer (Science, Basic Activities og CSG) samt 360 millioner kroner til ESA’s frivillige programmer, svarende til i alt 0,9 % procent af ESA's budget.

ESA udfører desuden opgaver for andre parter - primært produktion og drift af Europa kommissionens Copernicus og Galileo satellitter.

ESA Business Incubation Centers

Danmark deltager i ESA’s program for Business Incubation. Målet er at skabe nye virksomheder og ny forretning, der bruger satellitdata og anden rumteknologi til at udvikle produkter, tjenester og ydelser, der accelerer den tekniske udvikling og skaber vækst. Centeret forventes at skabe mindst 40 nye virksomheder eller nye forretningsområder i eksisterende virksomheder og 400 arbejdspladser inden udgangen af 2024. Centeret skal i samme periode generere et løft i dansk omsætning inden for rumbaserede teknologier på 150 mio. kr. Det skal blandt andet opnås ved, at centeret støtter nye idéer til virksomheder, produkter eller services med teknisk, forretningsmæssig og finansiel støtte på €50.000 og adgang til verdens stærkeste netværk af hightech-virksomheder. Alle kan søge om at komme med i netværk og Incubation.

Formidling, undervisning og uddannelse

ESA udnytter viden fra teknologiudvikling og rummissioner til at styrke unges interesse for natur og teknik. Danmark deltager i ESA’s program for efteruddannelse af lærere i folke- og gymnasieskole ESERO. ESERO DK udbyder en lang række korte og lange kurser, hvor lærerne får redskaber til at bruge rummet som eksempel i fag som fysik, biologi, kemi, matematik og IT. ESA producerer undervisningsmaterialer og afholder konkurrencer og workshops, som også danske lærere kan deltage i.

Gennem ESA Academy udbydes uddannelsesaktiviteter for studerende på forskellige niveauer, som universiteter og studerende kan deltage i. Studerende får dermed indsigt i rumforskning og –teknologi gennem kurser, praktiske eksperimenter og interaktion med teknikerne hos ESA. De studerende får dermed styrket deres kompetencer gennem adgang til den seneste viden og velafprøvede aktiviteter. 

ESA som organisation

European Space Agency, ESA er et mellemstatsligt samarbejdet grundlagt ved en konvention i 1975 med det formål at udvikle og fremme fredelig anvendelse af rumteknologi og rumforskning. ESA har i dag 22 europæiske medlemslande og omkring 2250 ansatte, hvoraf 14 er danske. Hovedkvarteret ligger i Paris og ESA har tekniske centre i Belgien, Nederlandene, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og UK. Dertil kommer en opsendelsesbase i Kourou, Fransk Guyana.

Senest opdateret 11. november 2020