Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet ESA ESA samarbejdet

ESA samarbejdet

ESA koordinerer medlemslandenes finansielle og intellektuelle ressourcer og gør det muligt at gennemføre programmer og aktiviteter af en størrelsesorden, som intet europæisk land ville kunne stå for alene.
Kontakt
Gorm Kofoed Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

ESA samarbejdet flag 2
Foto: ESA/A. Le Floc'h


Økonomi og programmer

ESA's budget er på cirka 40 mia. kr. årligt.  Heraf kommer cirka 27 Mia. kr. fra de 22 medlemslande og resten fra EU til programmerne Copernicus og Galileo. Medlemslandende betaler et obligatorisk kontingent til ESA fastsat efter bruttonationalproduktet og bidrager derudover  til frivillige programmer efter interesse. Ifølge ESA konventionen har hvert medlemsland krav på at få sin investering i organisationen retur i form af kontrakter til industri og forskningsinstitutioner (juste retour).

Danmarks bidrag til ESA er på 225 mio. kr. årligt eller 0,8 % procent af ESA's budget fra medlemslandene.

ESA's 2017 budget i tal

ESA i tal 2 

Jordobservation

Et af ESA's største programmer er for jordobservation. Jordobservation giver danske myndigheder og borgere direkte adgang til de nyeste satellitter og faciliteter der leverer detaljerede og opdaterede data om jorden. Et stadigt stigende antal satellitter med nye sofistikerede instrumenter får større og større betydning for vores hverdag. Det gælder inden for transport, kommunikation, klima, miljø, meteorologi og sikkerhed. ESA udvikler både egne satellitter og står for udviklingen af EU’s jordobservationsprogram Copernicus, der løbende udbygges. Den danske strategi for rummet har særligt fokus på at fremme udnyttelsen af jordobservationsdata for at fremme væksten i Danmark.

Formidling, undervisning og uddannelse

ESA udnytter viden fra teknologiudvikling og rummissioner til at styrke unges interesse for natur og teknik. Danmark deltager i ESA’s program for efteruddannelse af lærere i folke- og gymnasieskole ESERO. ESERO DK udbyder en lang række korte og lange kurser, hvor lærerne får redskaber til at bruge rummet som eksempel i fag som fysik, biologi, kemi, matematik og IT. ESA producerer undervisningsmaterialer og afholder konkurrencer og workshops, som også danske lærere kan deltage i.

Gennem ESA Academy udbydes uddannelsesaktiviteter for studerende på forskellige niveauer, som universiteter og studerende kan deltage i. Studerende får dermed indsigt i rumforskning og –teknologi gennem kurser, praktiske eksperimenter og interaktion med teknikerne hos ESA. De studerende får dermed styrket deres kompetencer gennem adgang til den seneste viden og velafprøvede aktiviteter. 

ESA som organisation

European Space Agency, ESA er et mellemstatsligt samarbejdet grundlagt ved en konvention i 1975 med det formål at udvikle og fremme fredelig anvendelse af rumteknologi og rumforskning. ESA har i dag 22 europæiske medlemslande og omkring 2250 ansatte, hvoraf 14 er danske. Hovedkvarteret ligger i Paris og ESA har tekniske centre i Belgien, Nederlandene, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien og UK. Dertil kommer en opsendelsesbase i Kourou, Fransk Guyana.

Senest opdateret 15. august 2019