Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet ESA Udbud, tilskud og jobs

Udbud, tilskud og jobs

ESA medlemskabet giver danske forskere og virksomheder mulighed for at deltage i teknologiudvikling og rummissioner og direkte adgang til data fra de nyeste satellitfaciliteter.
Kontakt
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk
Billede

Teknologiudvikling

Vidste du, at ESA kan yder støtte til teknologiudvikling og innovativ brug af data? Det gør ESA for at sikre, at europæisk industri til stadighed er konkurrencedygtig, uafhængig og har spydspidskompetencer inden for områder relevante for udnyttelsen af rummet. ESA's teknologiprogrammer støtter alt fra forundersøgelser af teknologiers potentialer til direkte demonstrationsprojekter.

Du kan som dansk virksomhed eller universitet/institution søge om støtte fra en række teknologiudviklingsprogrammer i ESA. Udgangspunktet er, at du kan få dækket 50% af udgifterne af ESA. I flere tilfælde kan støttebeløbet gå op til 75%. Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil gerne nå ud til nye virksomheder og institutioner, der ikke tidligere har gjort brug af ESAs programmer for at øge gennemslagskraften af ESA midlerne og styrke konkurrencen om dem.

Forskning

ESA giver forskerne adgang til data fra sofistikeret infrastruktur i rummet og skaber grundlag for europæisk og internationalt forskningssamarbejde.  Derfor er danske forskere i dag eksperter på klimaændringer, solfysik, astrofysik, rumteknologi, Mars og rummedicin.

ESA medlemsskabet giver også danske forskere og virksomheder adgang til at deltage i og bidrage til rummissioner. ESA udsender løbende opslag om muligheder for at foreslå eller deltage i nye missioner og instrumenter. ESA’s programmer betaler for selve satellitten eller rumfartøjet og opsendelsen, men de videnskabelige instrumenter på missionerne er det som regel forskningsinstitutionernes ansvar selv at levere. Der kan dog søges støtte hertil gennem ESA's PRODEX program (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques).

Jobs og uddannelse

Forskere og studerende har også mulighed for at søge stillinger og stipendier hos ESA. Der er kun 13 danskere ansat i ESA og tallet er for nedadgående. ESA ønsker en ligelig fordeling af nationaliteter fra medlemslandene, så danske ansøgere med de rette kvalifikationer og mod på at flytte til et andet europæisk land har derfor gode chancer for job.

Danmarks rum-hotline

Tilbud om gratis rådgivning hos den Europæiske Rumorganisation, ESA. Benyt muligheden til at drøfte din idé til et nyt produkt eller service med nogle af verdens bedste eksperter i rumteknologi. Eksperterne vil tilmed ofte være i stand til at sparre med dig om, hvordan du skærer den bedste business case.

Kontakt  Dennis Jorch Dehn Kristensen +45 72 31 88 77 / djdk@ufm.dk eller Peter Mandix Sehestedt +45 72 31 82 02 / pse@ufm.dk

Senest opdateret 09. oktober 2019