Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet ESA Udbud, tilskud og jobs Sådan søger du ESA's teknologiprogrammer

Sådan søger du ESA's teknologiprogrammer

Ansøgere med gode forslag til projekter inden for teknologiudvikling og udnyttelsen af satellitsystemer kan søge om om midler fra ESA's teknologiprogrammer. Forslag til både store og små projekter er velkomne. Ansøgningsfrist: 1. maj 2019.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk
ESA finansierer danske aktiviteter i fire teknologiprogrammer

Du ansøger ESA om finansiering til en forslag om en aktivitet ved at følge vejledningen i ESA's opslagsmateriale for det givne program. Programmerne er ARTES (dækker telekommunikation), GSTP (dækker teknologi generelt), InCubed (dækker jordobservation) samt NAVISP (dækker navigation og positionering).

For at komme i betragtning skal du dog kunne godtgøre over for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, at dit forslag til aktivitet flugter med målene i den danske rumstrategi. Det gør du ved at vedhæfte dit forslag et separat dansk appendiks som beskrevet i boksen "Om det danske anneks" her forneden.

Laserbaseret overførsel af data
Laserbaseret overførsel af data via ESA's EDRS system. Foto: ESA

Kravet om en dansk anneks gælder for forslag til aktiviteter, der søger støtte til gennem ESA-opslag af typen Announcement of Opprtunity (AO). Det vil sige opslag, hvor det er op til dig som ansøger at definere aktiviteten gennem indsendelse af et såkaldt "Outline Proposal" til ESA. Denne form for "åbne udbud" findes i teknologiprogrammerne ARTES, GSTP, NAVISP og InCubed. I disse type programmer kan en SMV typisk opnå et tilskud på op til 75%, hvor andre ansøgere får 50%.

Hvis du planlægger at indsende et bud på et ESA-opslag af typen Invitation To Tender (ITT) skal blot henholde dig til ansøgningsvejledningerne fra ESA og dit bud til ikke være omfattet af kravet om et dansk Anneks. Et ITT har et pre-defineret fokus, der ikke stiller krav om en outline proposal samt har en fast ansøgningsfrist.

 

Senest opdateret 16. oktober 2018