Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet ESA ESA-nyheder Dansk deltagelse i ESA's teknologiprogrammer

Dansk deltagelse i ESA's teknologiprogrammer

I november i år gav Danmark på ny tilsagn om deltagelse i ESA’s teknologiprogrammer ARTES, GSTP og NAVISP. I 2020 vil Styrelsen for Forskning og Uddannelse offentliggøre processen for at søge støtte til aktiviteter i programmerne over de næste tre år.
Kontakt
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

Space19+ (billede)
ESA’s 22 medlemslande samt observatører, holdt d. 27.-28. november 2019 ministerkonferencen Space19+ i Sevilla Spanien, hvor ESA’s aktiviteter for de næste tre til fem år blev planlagt og besluttet. Kilde: ESA

Til European Space Agencys ministerkonference i Sevilla i november 2019 øremærkede Danmark i alt 13 millioner Euro til teknologiprogrammerne General Support Technology Programme (GSTP), Advanced Research in TElecommunication Systems (ARTES) og NAVigation Innovation Support Programme (NAVISP) over de næste tre år.

Midlerne blev fordelt som følger:

GSTP - 6 Millioner Euro
ARTES - 6 millioner Euro
NAVISP - 1 million Euro

Teknologiudviklingsaktiviteter i disse programmer kræver efter ESA’s regler godkendelse af de enkelte medlemslande, og derfor skal alle ansøgere have et officielt støttebrev fra deres myndigheder i forbindelse med ansøgningsprocessen. I Danmark satte Den Danske Ordning for teknologiprogrammerne rammerne for danske ESA projekter i perioden 2018 og 2019, der bestod af to forskellige processer afhængig af, om det var ansøgernes egne idéer til projekter eller ESA’s.

Det forventes, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse i andet kvartal 2020 vil offentliggøre nye rammer for danske ansøgere til udviklingsaktiviteter i teknologiprogrammerne mellem 2020-22. 

Det vil indtil da ikke være mulig at søge om støtte til aktiviteter i GSTP, ARTES og NAVISP.

Potentielle ansøgere skal dog være opmærksomme på, at reglen om støttebrev ikke gælder for ARTES programmet Future Preparation, som det eneste af teknologi-underprogrammerne. Her kan ansøgere søge allerede fra 1. januar 2020 og skal følge ESA’s ansøgningsprocedure beskrevet i de enkelte udbud på ESA’s udbudsportal.

For alle andre programmer, med undtagelse af PRODEX, er der ikke krav om støttebrev, og ansøgere bedes følge ESA’s regler beskrevet i de enkelte udbud.

Senest opdateret 18. december 2019