Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet ESA ESA-nyheder Flere danske rumvirksomheder engagerer sig i børn og unge

Flere danske rumvirksomheder engagerer sig i børn og unge

ESERO Danmark går foran i ESA’s arbejde for at engagere rumvirksomheder, så skoler får mulighed for blandt andet virksomhedsbesøg, der giver inspiration i STEM undervisningen. ESA opfordrer nu andre lande til at gøre det samme, som supplement til rum-inspirerede lærerkurser og undervisningsmateriale
Kontakt
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Vinderteam Cansat
I Kompedal Plantage med CanSat 2018 vinderteamet fra Teknisk Gymnasium Skanderborg, som gik videre til finalen i Bologna.

ESERO Danmark blev etableret i 2017 og første projektperiode nærmer sig nu sin afslutning. I denne artikel fortæller ESERO Denmark manager og projektleder, Simon Olling Rebsdorf fra Naturvidenskabernes Hus, hvad de har lært, og hvad der er på vej.

ESERO Denmark fortsætter rum-indsatsen

Hvis det skal lykkes at øge interessen for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, skal der sættes ind i de første led af fødekæden: Grundskolen og ungdomsuddannelserne. Et af de nyere initiativer til at løse den udfordring er ESERO Denmark. ESERO bygger videre på succesen med den danske rummission, hvor Andreas Mogensen som den første danske astronaut arbejdede på den internationale rumstation. I kølvandet på ISS-missionen tog non-profit videnscentret Naturvidenskabernes Hus derfor ansvar for opbygning, konsolidering og ledelse af det nye ESERO Denmark netværk, som gik i luften i 2017. Projektperioden er nu ved at nærme sig sin afslutning, og vi vil i det følgende se på, hvad vi har lært, og hvad der er på vej.

Flere lærere, børn og unge skal arbejde med rummet

Den europæiske rumorganisation ESA og Uddannelses- og Forskningsministeriet finansierer ESERO, og en lang række netværkspartnere medfinansierer på forskellig vis netværket. I 2019 gav ministeriet en ekstrabevilling blandt andet til etablering af Tektanken-aftaler med 20 rumfartsvirksomheder om samarbejde med skoler. Vi er cirka halvvejs og forventer at nå målet inden årets udgang, så flere børn kan møde rollemodeller fra teknologivirksomheder og opleve, hvordan man kan gøre en forskel med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse eller en karriere inden for STEM-fagene.

I sommer indsendte ESERO Denmark en ansøgning til ESA om forlængelse af projektet i 2020-22, og ESA har rost ansøgningen for at tegne en sammenhængende og ambitiøs vision for de kommende ESERO-aktiviteter. Det nye bliver øget fokus på samarbejde mellem skoler og virksomheder og universiteter, hvilket går helt i tråd med aktiviteterne i Tektanken, det nationale netværk for skole-virksomhedssamarbejde, under ledelse af Naturvidenskabernes Hus.

Hvad vi har lært af ESERO i 2017-19

I nu 2,5 år har op mod 20 forskellige aktører i uddannelseslandskabet fået erfaringer med at samarbejde om at få rummet mere ind i klasseværelset gennem lærerkurser, undervisningsmaterialer, konkurrencer, events, skole-virksomhedssamarbejde og andre aktiviteter, som motiverer børn og unge – og deres lærere. Opbygningen og konsolideringen af et nyt netværk har taget form, opmærksomheden om netværket har nået stadig flere lærere i grundskolen og gymnasiet, og både, DTU, Aalborg og Københavns universiteter har aktivt taget del i netværkets aktiviteter. Fagkonsulenter og læringskonsulenter deltager også i netværket, som ligeledes befolkes af nogle rumfartsvirksomheder samt netværket Geoforum.

Derudover har de faglige lærerforeninger Geografilærerforeningen, Fysiklærerforeningen og Informatiklærerforeningen leveret store indsatser i internationale arbejdsgrupper omkring udvikling af konkurrencer og undervisningsmateriale, og flere science-centre har udbudt kurser. Senest har Professionshøjskolen København indgået i et udviklingssamarbejde med ESERO Denmark omkring geodata for udskolingslærere – et projekt som fortsætter med udbredelse i landet i 2020-22. Udover 25 lærerkurser med cirka 620 deltagende grundskole- og gymnasielærere og afprøvning af udvalgte undervisningsmaterialer blandt de 60 tilgængelige online, har ESERO-kontoret summet af ESA-aktiviteter for lærere og elever, blandt andet oversættelser af ESA-materialer fra andre lande, Mission X om bevægelse i naturfagene, som koordineres af Planetarium, gymnasiekonkurrencerne Astro Pi og CanSat, årlige workshops på Big Bang-konferencen for naturfagslærere, inspirationsdage om sorte huller og exoplaneter, events ved måneformørkelser samt igangværende udvikling af nye virksomhedscases til brug for samarbejde mellem udskolingselever og danske rumfartsvirksomheder.

ESERO blev i 2019 også inkluderet i Teknologipagten, som skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så alle kan deltage i og være med til at udvikle samfundet i en teknisk og digital retning.

Naturvidenskabernes Hus stiller sig i spidsen for ESEROs næste skridt

I den nye periode 2020-22 stiller Naturvidenskabernes Hus sig i spidsen som operatør af ESERO Denmark, og nye tiltag bliver øget fokus på jordobservationer og geodata, som er yderst velegnet til brug i undervisningen, både naturfagligt, samfundsfagligt, tværfagligt og som led i både digitaliseringsfokus og til bedre teknologiforståelse. ESA’s planlagte missioner til Månen og Mars kommer også til at præge prioriteringen af aktiviteter og materialer til danske skoler og gymnasier, så aktualiteten bevares, og motivationen og interessen kan stimuleres hos de mange engagerede børn og unge.

Om ESERO Denmark

ESERO Denmark er et dansk ressourcecenter for lærerkurser og undervisningsaktiviteter omkring astronomi, rumfart, geodata og klima. ESERO Denmark har til formål at styrke interessen for naturvidenskab og rumfart blandt børn og unge ved at bringe rummet ind i undervisningen. Astronomi, rumfart og jordobservationer fascinerer de fleste og kan kobles til mange af læringsmålene i alle naturfagene og er derfor en oplagt vinkel, som kan medvirke til at motivere og begejstre eleverne. ESERO Denmark udbyder kurser for både grundskolelærere og gymnasielærere i hele landet.

ESERO Denmark er etableret af den europæiske rumorganisation ESA og er året ud forankret hos Astra, det nationale Center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark. ESERO Denmark koordineres af Naturvidenskabernes Hus, og i 2020-22 forankres netværket også her. I ESERO’s styregruppe er Planetarium, Astra, ESA, Ministeriet for Forskning og Uddannelse samt Naturvidenskabernes Hus repræsenteret. I kommende periode vil også Engineer the Future indgå i styregruppen. 

 

Senest opdateret 18. oktober 2019