Gå til indhold

ESA's teknologiprogrammer

ESA’s har en række programmer, som har fokus på teknologiudvikling. Medlemskabet af ESA giver danske forskere og virksomheder mulighed for at deltage i teknologiudvikling og direkte adgang til data fra de nyeste satellitfaciliteter.
Kontakt
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

Teknologiudvikling indgår i en række programmer i ESA på forskellig vis. Den tidlige teknologiudvikling på vuggestadie foregår blandt andet i ESA’s programmer TDE og DPTE. Programmerne GSTP, FLPP og ARTES står for omkring to tredjedele af ESA’s teknologiforskning og udvikling. ESA's teknologiprogrammer støtter alt fra forundersøgelser af teknologiers potentialer til direkte demonstrationsprojekter. Fra upstream til downstream applikationer.

Fire af ESA’s programmer har særlige karakteristika, da de har til formål at støtte op om de enkelte medlemsstaters rumstrategier, og medfører derfor en øget kontrol fra medlemsstaterne.

Det drejer sig om følgende programmer:

  • General Support and Technology Programme (GSTP)
  • Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES)
  • Navigation and Support Programme (NAVISP)
  • Investing in Industrial Innovation (InCubed)

Danmark deltager i 2020-22 i de tre første af disse programmer med sammenlagt ca. 97 mio. kr. eller mere præcist i alt 13 mio. euro. 

> Læs mere om de fire programmer

Disse fire programmer er karakteriseret ved, at ESA pålægger de enkelte medlemsstater at skulle give tilladelse til hver enkelt projekt eller mission. Medlemsstaterne har på denne måde kontrol over al aktivitet i programmerne og kan således prioritere den teknologiudvikling, deres rumstrategier hver især lægger vægt på.

Den Danske Ordning

I Danmark blev den første rumstrategi implementeret i 2016, og efterfølgende i 2018-19 fik Danmark sin første ordning for ansøgning af midler i teknologiprogrammerne. Denne var strømlinet til rumstrategien og satte rammerne for, hvilke projekter blev støttet fra dansk side for omkring halvdelen af aktiviteterne i programmerne.

I maj 2020 har Styrelsen for Forskning og Uddannelse offentliggjort en ny ordning, som omfatter samtlige aktiviteter i de respektive programmer.

For at søge gennemføre aktiviteter igennem disse programmer skal virksomheder, universiteter og andre forskningsinstitutioner derfor gennem særlige ansøgningsprocesser, alt efter hvilke aktivitet de ønsker at søge midler til.

Der findes to typer aktiviteter i teknologiprogrammerne med hver deres ansøgningsproces:

De ESA-drevne aktiviteter. På ESA’s hjemmeside publiceres løbende udbud, som er karakteriseret ved kun mulige at søge i en begrænset periode. Disse udbud defineres af ESA’s eksperter i såkaldte Statements of Work og har til formål at støtte op om udviklingen af teknologi, der eksempelvis på sigt skal støtte ESA’s egne missioner, eller som ESA ser som fremtidige teknologiområder, som skal modnes, før de bliver profitable. Disse kan ansøgere søge om midler til hos Styrelsen løbende.

De ansøger-drevne aktiviteter og alle forsættelser af tidligere aktiviteter (”CNN”). På ESA’s hjemmeside findes udbud, der ikke er indholdsbegrænsede. Disse udbud beskriver og definerer programområder, hvor ansøgere selv kan udforme projekter og søge om midler. Disse kan ansøgere søge om midler til hos Styrelsen én gang om året.

Læs mere om hvordan du søger om midler til denne type projekter

Har du ikke tidligere kendskab til ESA, eller har din virksomhed en god idé til en teknologiudvikling, men du er i tvivl om, hvilket program er det rette, eller har brug for at modne idéen, kan du kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse for rådgivning. Kontakt Dennis Jorch Dehn Kristensen per email på djdk@ufm.dk eller per telefon på +45 7231 8877.

Du kan desuden igennem Styrelsen få gratis rådgivningstimer fra ESA omkring din specifikke idé gennem den danske rum-hotline. 

Danmarks rum-hotline

Tilbud om gratis rådgivning hos den Europæiske Rumorganisation, ESA. Benyt muligheden til at drøfte din idé til et nyt produkt eller service med nogle af verdens bedste eksperter i rumteknologi. Eksperterne vil tilmed ofte være i stand til at sparre med dig om, hvordan du skærer den bedste business case.

Kontakt Dennis Jorch Dehn Kristensen +45 72 31 88 77 / djdk@ufm.dk

 

    Senest opdateret 27. april 2021