Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriets partnerskabsprogram på rumområdet

I Danmark har vi en tradition for samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Det er gennem partnerskaber, at vi ofte opnår de store resultater og forandringer. Det gælder også på rumområdet.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Ørstedssatellitten opsendt i 1999 fremhæves ofte som et af de mest vellykkede og lykkelige eksempler på succesfulde partnerskaber på rumområdet.

Tyve år efter er et af de mest markante og nyeste eksempler på vellykkede partnerskaber udviklingen og etableringen af ESA BIC DK - en ESA certificeret inkubator på tre danske universiteter med opbakning fra flere rumvirksomheder og økonomisk støtte fra både private fonde og den danske stat.

Opfølgning på den nationale rumstrategi i 2018

I slutningen af 2018 afsluttede Det Tværministerielle Rumudvalg arbejdet med at gennemføre initiativerne i den nationale rumstrategi fra 2016.

Den daværende uddannelses- og forskningsminister, Thommy Ahlers, valgte at sætte gang i et partnerskabsprogram, der skulle samle hele sektoren omkring en række nationale partnerskaber inden for områder som 1) Science, 2) Space Exploration, 3) Arktis, 4) rumrelaterede uddannelser og 5) anvendelse af satellitdata.

Med opbakning fra hele sektoren nedsatte Styrelsen for Forskning og Uddannelse i begyndelsen af 2019 en række grupper, som arbejdede frem til udskrivningen af folketingsvalget samme år.

Programmet genoptages under den nye regering

Den nye uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen gav som noget af det første på rumområdet grønt lys til at fortsætte partnerskabsprogrammet igen i begyndelsen af efteråret 2019. Ministeren understregede samtidig vigtigheden af, at rumområdet også leverede på den grønne dagsorden.

I det videre arbejde fastholdt Styrelsen for Forskning og Uddannelse på den ene side ambitionen om at opbygge partnerskaber, som skulle fungere som udviklingsparaplyer og netværk de næste tre år. Ud af partnerskaberne skulle opstå nye ideer, samarbejder og med tiden konkrete projekter og ansøgninger.

På den anden siden valgte styrelsen at skærpe fokus for den bredde og store gruppe, som havde fokus på at bruge satellitdata til at finde løsningerne på samfundets aktuelle problemer.

Som en konsekvens af regeringens og ministerens grønne dagsorden og øremærkningen af 700 mio. kr. til grønne løsninger i Innovationsfonden i 2020, blev arbejdet fokuseret på at udvikle grønne og rumbaserede ansøgninger til innovationsfonden. Ansøgningerne skulle basere sig på en data-platform eller test-infrastruktur, som ville gøre det muligt at favne en bred vifte af rumrelaterede virksomheder, forskningsinstitutioner og netværk omkring større fælles ansøgninger til Innovationsfonden.

To partnerskaber blev præsenteret på Rumkonferencen 2020

Hver af de seks partnerskabsspor gav på konferencen d. 22. januar 2020 en status på deres arbejde, og der blev udvekslet erfaringer og diskuteret visioner for det videre arbejde.
Der var stor opbakning og tilfredshed med de enkelte partnerskaber og med partnerskaberne som model og ramme for et forpligtende, fælles arbejde for at løfte rumrelaterede dagsordener. Alle partnerskabsspor har tilslutning fra en bred kreds af universiteter, virksomheder og myndigheder.

To af partnerskaberne, ”Space Exploration Danmark” og ”Partnerskabet for rumrelaterede uddannelser”, var nået så langt, at der var indgået partnerskabsaftaler. Samtlige partnerskaber fremhævede, at de fortsat var åbne for nye partnere.

I dag er der fem partnerskaber

I alt fem partnerskaber er i dag etableret på rumområdet, og et sjette er under etablering (se listen til venstre).

Partnerskaberne har inspireret hinanden, men har udviklet sig forskelligt alt efter de konkrete behov og medlemmers ønsker og interesser.

Mens 4 af partnerskaberne baserer sig på en samarbejdsaftale med RUM som sekretariat , så er det seneste om jordobservation – DEEP – forankret i en forening. Et sjette partnerskab inden for bevægelsesdata – SHARE – er på vej.

”Tillykke med partnerskaberne

Derfor er det så hamrende dejligt, at vi kan klippe snoren til både space exploration og rumrelaterede uddannelser i dag. Det har jeg glædet mig til.

Vi siger jo – lidt kækt – at de ”mindsker afstanden mellem Danmark og rummet”. Men de mindsker også afstanden mellem virksomheder og universiteter. Så det betyder en hel del for mig, at der er opbakning fra begge kanter.

Så lad mig lige benytte lejligheden til at sige: Mange, mange tak for indsatsen til jer alle sammen. I har lagt et kæmpe engagement i at få det her op og flyve i det sidste års tid. Og det engagement er rigtig vigtigt for det videre arbejde. Dels for at gøre de her visioner til virkelighed, men også for at hjælpe de næste partnerskaber på vej. Det glæder jeg mig til at følge. Og det gør vi også i regeringen”

Uddrag af Ane Halsboe-Jørgensens tale ”Vi må se os selv i spejlet” til rumkonferencen 2020.

 
Her finder du publikationer fra partnerskaberne: 

Senest opdateret 21. april 2021