Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Rummet og Danmark Partnerskaber Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis

Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis

I takt med at isen smelter, oplever vi stigende aktivitet i Arktis. Det stiller nye krav til at kunne kommunikere, navigere og monitorere i regionen. De enorme afstande og den vanskelige geografi i Arktis gør rumbaserede løsninger særlig relevante.
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Rumteknologi kan medvirke til at binde Arktis sammen bl.a. via satellitbaseret jordobservation, kommunikation og navigation. Rumbaseret teknologi spiller konkret en rolle ift. opmåling til lands og til havs, overvågning af levende ressourcer, klima- og miljøovervågning, søtransport, eftersøgnings- og redningstjeneste, digitalisering, uddannelse, sundhed, turisme og meget mere.  

Omkring 30 grønlandske, færøske og danske organisationer, virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder er gået sammen i Kongeriget Danmarks Partnerskab for Rum i Arktis. Partnerskabet vil gennem samarbejde og videndeling skabe øget nytte og værdi af rumbaserede løsninger og informationer i Arktis.

Partnerskabet er organiseret i tre temaer:

Tema 1: CalVal aktiviteter og in situ data

Temaet har til formål at samarbejde om aktiviteter og dele viden, instrumenter og data fra rummet og in situ. Samarbejdet forventes at effektivisere eksisterende rumrelaterede aktiviteter og munde ud i nye tiltag.

Tema 2: Beredskab og sikkerhed

Temaet har til formål at styrke monitoreringen af Arktis for bedre at kunne reagere ved f.eks. naturkatastrofer og ulykker samt for at indsamle data om vejret, isforhold mv. Det kræver et passende beredskab og samarbejde mellem danske myndigheder, grønlandske og færøske myndigheder og internationale partnere. Temaet forventer bl.a. at samarbejde om indsamling og deling af relevante data, udvikling af instrumenter, sensorer, metoder og algoritmer, evt. udvikling og opsendelse af en national satellit el.lign.

Tema 3: Klima og Miljø, inkl. biodiversitet

Temaet har til formål at identificere konkrete behov i Rigsfællesskabet inden for arktisk klima og miljø og gennem samarbejde udvikle teknologier og produkter baseret på remote sensing data, der kan adressere disse behov.

Partnerskabet er åbent for alle organisationer, virksomheder, myndigheder eller vidensinstitutioner med interesse og aktiviteter indenfor rumbaserede løsninger og/eller Arktis.

Senest opdateret 09. marts 2021