Gå til indhold

Nyt om Space Exploration i ESA - september 2020

Status om Space Exploration i ESA
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Dragons succes baner vejen for mere forskning og flere ture for europæiske astronauter

NASA’s og SpaceX’s succes med opsendelse af den første bemandede Dragon rumfartøj til ISS er et væsentligt gennembrud for både NASA og ESA, som forventes at sende sine astronauter til ISS på amerikanske fartøjer i fremtiden. Missionen var den sidste af flere vellykkede demonstrationsflyvninger og betød, at de to amerikanske astronauter kun tilbragte 64 dage på ISS. Det betyder ogsåm at transport af udstyr mv. til og fra ISS ikke længere er en flaskehals i forhold til at udnytte ISS.

Med begyndelsen på regelmæssige opsendelse fra amerikansk jord allerede fra efteråret udvides NASAs mandskab på ISS til fire astronauter. Det vil betyde væsentlig mere tid til forskning ombord på ISS og nye og bedre muligheder for missioner for også europæiske astronauter. NASA og ESA har allerede aftalt, at franske Thomas Pesquet og tyske Mathias Maurer flyver til ISS i 2021 på 6 måneders missioner. Herefter venter missioner til Samantha Cristoforetti og Andreas Mogensen.

På længere sigt vil også Boeing begynde af flyve regelmæssigt til ISS, når deres fartøj, Starliner - efter en første problemfyldt demonstrationsflyvning - har gennemført demonstrationsfasen succesfuldt. Det vil yderligere øge udbuddet af både NASA missioner og give mulighed for på kommercielle vilkår at købe transport til rumstationen.

Stor stigning i Månemissioner i dette årti giver mulighed for ”Missions of opportunities”

ESA forudser, at dette årti kommer vi til at se mange internationale missioner til Månen og især Månens poler med både amerikanske, russiske, kinesiske og indiske farføjer og rovers. Nogen gange er der ledig kapacitet på disse missioner. ESA vil gerne være formidler af denne ledige og ekstra kapacitet til de europæiske forskere og virksomheder. ESA kalder dem ”missions of opportunities”, fordi mulighederne ofte vil komme med kort varsel.

De mest oplagte muligheder vil formentlig komme gennem NASA og programmet “Commercial Lunar Payload Service (CLPS)”, som betaler private virksomheder for at transportere udstyr til Månen. Programmet er en del af NASA’s overordnende strategi for en væsentlig kommercialisering af rumfarten. Som den første ”Mission of opportunity” skal ESA’s nyudviklede Måne-laboratorium, PROSPECT, til Månen med CLPS i 2024. PROSPECT står for “Package for Resource Observation and in-Situ Prospecting for Exploration, Commercial exploitation and Transportation” og er oprindeligt udviklet til en russisk ledede Månemission i 2027.

Mens transporten til Månen vil være finansieret af ESA gennem aftalen med NASA, skal de nationale bidragydere selv finansiere deres egen payload. Der vil desuden være begrænsninger på størrelsen af payload, som vil være afhængig af den ledige kapacitet i fartøjet.

ESA vil inden længe udsende en invitation til at foreslå missioner. Hvis du er interesseret i at vide mere om mulighederne for bidrage til ”Missions of opportunities” til Månen, så kontakt Peter Mandix Sehestedt pse@ufm.dk.

Nye ESA-udbud om udvikling af ny radioteknologi på vej

ESA forventes i oktober at udbyde nye udviklingsopgaver i fri konkurrence. En af dem bærer navnet ”European Orbiter Proximity-1 UHF Transceiver for Mars scenarios”. Som navnet antyder, så drejer det sig om at udvikle en ny og mere avanceret UHF-modtager enhed, som kan bruges på fremtidige Marsmissioner til transmission af store datamængder. ESA skriver selv:

“The Mars Express mission launched in 2003 implemented a UHF transceiver unit onboard the orbiter for the relay of Beagle 2 data, but this unit has been tested and operated successfully with other landed assets. However, in the meantime, it has become obsolete and a new design and development is needed to support future ESA and international Mars surface missions. The objective of this activity is to provide an Elegant Breadboard of a UHF proximity-1 transceiver unit, that could be embarked on future ESA Mars orbiter missions for data relay communications.”

Flere udbud vedrørende underleverancer til I-Hab/Lunar GatewayESA’s bidrag til Lunar Gateway omfatter blandt andet beboelsesmodulet I-Hab. ESA udsender i den kommende tid en række udbud om underleverancer til modulet, som skal leveres af AIRBUS-D, AIRBUS-F, THALES-F and TAS-I. Det vil bl.a. dreje sig om kommunikation og datahåndtering samt faciliteter, der kan beskytte astronauterne mod stråling.

Celleforskning: De første eksperimenter udvalgt til FLUMIAS

De første eksperimenter er blevet udvalgt til FLUMIAS-laboratoriet ombord på ISS. FLUMIAS er udviklet af tyske DLR og er et højresolutions fluorescens mikroskop, der giver enestående muligheder for at i ”real-time” og i 3D at studere levende celler under mikrogravitet på ISS. De udvalgte forskerteams får besked i oktober. ESA forventes at indkalde til nye eksperimenter i 2022.

ASIM fortsætter til udgangen af 2021

Det er nu officielt. Danmarks klimaobservatorium, Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM), fortsætter med at sende data til jorden fra ISS til udgangen af 2021. Det er blevet muligt, efter at ESA har besluttet at finansiere driften af ASIM’s datacenter på DTU Space fra 1. oktober 2020 og resten af perioden. ESA betegner ASIM som en stor videnskabelige succes.

Tyskland trækker sig ud af projekt om Sample Transfer Arm

Med henvisning til at tyske virksomheder allerede har mange projekter i exploration programmet og ikke ønsker at investere mere, har den tyske regering bedt ESA om IKKE at give tyske virksomheder flere opgaver vedrørende Mars. Det får umiddelbart konsekvenser for et konsortium under ledelse af tyske OHB, som ellers i konkurrence med et andet konsortium under ledelse af italienske Leonardo tidligere var blevet udvalgt til at komme med et tilbud på opgaven om at bygge robotarmen, Sample Transfer Arm, til Mars Sample Return missionen. ESA har nu besluttet at sende opgaven i fri konkurrence. Danske virksomheder vil også have mulighed for at byde på opgaven.

ESA sætter gang i strategisk eftersyn af exploration programmet, E3P

For at skabe de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige strategiske valg på næste ministerkonference i ESA (i slutningen af 2022), har ESA’s Exploration direktør besluttet at sætte gang i en strategisk eftersyn af Exploration programmets nuværende målsætninger med et særligt fokus på ISS, Måne og Mars. Eftersynet skal også føre til en opdatering af ”narrativet” for,  hvorfor Space Exploration er vigtig i en tid med store økonomiske og sundheds- og miljøkriser på Jorden. Danmark har som medlemsstat også mulighed for at bidrage med input til eftersynet og har allerede på det første møde givet udtryk for, at ESA i fremtiden bør sætte større fokus på space explorations potentiale for at bidrage til udvikling af bæredygtige grønne teknologier til både rummet og Jorden.

IESEC sætter fokus på Månen med ny rapport

The International Space Exploration Coordination Group (ISECG) er forummet, hvor verdens statslige rumagenturer mødes og planlægger fremtidens samarbejde om internationale exploration missioner. IESEC har i september offentliggjort et tillæg til den globale exploration road map, som kortlægger de mange kommende Månemissioner i et nyt ”Lunar Surface Exploration Scenario”.

ISECGs fokus på Månen afspejler, at verdens rumorganisationer og private aktører i disse år bruger store ressourcer på at forberede nye missioner og rumstation til Månen.

Senest opdateret 07. oktober 2020