Gå til indhold

Rumkonference 2020

Onsdag den 22. januar 2020 samledes mere end 140 rumforskere, virksomheds- og myndighedsrepræsentanter fra rumsektoren til en drøftelse af erfaringer og visioner for arbejdet med rumbaserede partnerskaber. Rumsektoren drøftede også, hvordan man i endnu højere grad kan bidrage til grøn omstilling.
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Rumkonference 2020 Paneldebat (billede)

Kontoret RUM i Uddannelses- og Forskningsministeriet havde inviteret til rumkonferencen 2020, som havde to temaer på dagsordenen:

  • Rumbaserede partnerskaber
  • Rum og grøn omstilling

Præsentationerne fra konferencen kan ses via link nederst på denne side.

Lift-off for flere offentlige-private partnerskaber

Hver af de seks partnerskaber gav en status på deres arbejde, og der blev udvekslet erfaringer og diskuteret visioner for det videre arbejde. Der var stor opbakning og tilfredshed med de enkelte partnerskaber og med partnerskaberne som model og ramme for et forpligtende, fælles arbejde for at løfte rumrelaterede dagsordener.

Alle partnerskaber har tilslutning fra en bred kreds af universiteter, virksomheder og myndigheder, og to af partnerskaberne, ”Space Exploration Danmark” og ”Rumrelaterede uddannelser”, var nået så langt, at der var indgået partnerskabsaftaler. Samtlige partnerskaber fremhævede, at de fortsat var åbne for nye partnere.

Partnerskabsarbejdet blev i gangsat i begyndelsen af 2019 som opfølgning på Danmarks nationale rumstrategi. Målsætningen er at etablere en række privat-offentlige partnerskaber, som på sigt kan føre til fælles projekter, der giver mulighed for at opdyrke nye private finansieringskilder og generelt stimulere til nye innovative samarbejder mellem forskere, erhverv og myndigheder.

Ministeren giver grønt lys til grøn omstilling fra rummet

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen åbnede konferencens andet tema om rum og grøn omstilling. Ministeren fremhævede bl.a. rumforskningen og rumteknologiens betydning for, at klima og grøn omstilling i dag har fået så stor politisk og samfundsmæssig gennemslag. Det er gennem data fra rummet, at vi med al tydelighed kan se, hvordan klimaets forandringer medfører store ændringer på jorden, som f.eks. polernes afsmeltning og forandringer i havstrømmene.

Rumkonferencen 2020 Ane Halsboe-Jørgensen (billede)

Konferencedeltagerne fik udleveret et eksemplar af det tværministerielle rumudvalgs årlige rapport, der denne gang sætter fokus på, hvordan satellitter og rumteknologi spiller en væsentlig, og nogen gange afgørende, rolle i arbejdet med de globale klimaudfordringer og den grønne omstilling.

Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, og Markus Woltran fra FN’s rumkontor, UNOOSA, fortalte om hhv. ESA’s og FN’s aktiviteter inden for klima og grøn omstilling. DHI GRAS, Capra Robotics og Gate21 gav en række konkrete og inspirerende eksempler på, hvordan de anvender satellitdata til udvikle løsninger, der bidrager til den grønne omstilling.

Det var første gang, at rumsektoren var samlet for at lade sig inspirere og diskutere, hvordan sektoren i endnu højere grad kan bidrage mere til den grønne omstilling, men det vil næppe være den sidste.

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du ønsker præsentationer fra dagen tilsendt pr. mail.

Senest opdateret 17. september 2020