Gå til indhold

Baggrund om rumloven

3. maj 2016 vedtog Folketinget Danmarks første rumlov - lov om aktiviteter i det ydre rum. Loven trådte i kraft 1. juli 2016 og fastlægger rammerne for, at danske aktiviteter i det ydre rum finder sted på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag.
Kontakt
Anders Rømer Kania
Souschef
Tlf.: +45 72 31 84 48
Email: ark@ufm.dk
Peter Sloth
Kontorchef
Tlf.: +45 25 36 96 62
Email: pesl@ufm.dk

Der er tale om hidtil uregulerede aktiviteter, som de senere år er taget til i omfang og betydning, hvorfor en nærmere, men stadig fleksibel, regulering har vist sig hensigtsmæssig. Som led i loven implementeres også fire FN-aftaler i dansk ret. Reguleringen har været efterspurgt af bl.a. virksomheder og universiteter, der udvikler og anvender satellitter

Reguleringen sker både af sikkerhedshensyn og for at gøre det muligt for danske operatører at indgå i samarbejde med operatører i andre lande, herunder operatører af opsendelsesfaciliteter, som vi i dag ikke har nogen af i Danmark. Rumloven er dermed en del af et bredere fokus på at udnytte det store potentiale, der ligger i rummet.

Reguleringen sker også for at tage højde for de forpligtelser, der følger af de fire FN-aftaler. Af aftalerne følger bl.a. et objektivt ansvar for Danmark for eventuelle skader forvoldt af genstande, der sendes op i det ydre rum fra det danske territorium. Bl.a. derfor giver loven mulighed for at kunne stille krav om forsikringsdækning afhængigt af den risiko, der er forbundet med en rumaktivitet.

Loven indeholder betingelser for godkendelse af rumaktiviteter m.v., regler for registrering af rumgenstande, erstatning og forsikring, overførsel af rumgenstande eller rumaktiviteter, tilsyn, dispensation og bemyndigelse samt straf.

I loven opstilles de grundlæggende rammer for udøvelse af rumaktiviteter. De mere specifikke krav og procedurer til udfyldelse af rammerne er fastsat ved bekendtgørelse. Bekendtgørelsen trådte i kraft samtidig med loven, den 1. juli 2016.

Senest opdateret 15. august 2019