Første brugeroplevelse med rum-hotlinen

Flemming Hansen var som den første ”kunde” til den nye rum-hotline til ESA mandag d. 6. februar 2017 rejst til ESA’s teknologicenter ESTEC i Noordwijk, Holland for at gennemføre to sessioner.

Den første session drejede sig om mit forslag til et satellitkommunikationssystem med navnet ARSARNERIT (nordlys på grønlandsk) til dækning af hele Arktis med bredbånd.

Den anden session drejede sig om strålingstests af elektronikkomponenter og kvalifikation af disse til brug i nanosatellitter med udgangspunkt i Forsvarets kommende overvågningssatellit ULLORIAQ (stjerne på grønlandsk), som er under bygning hos GomSpace A/S i Aalborg.
ARSARNERIT analyseres i øjeblikket af Arbejdsgruppen Arktisk Satellitkommunikation (AG-AS) med deltagelse af Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, DTU Space, samt undertegnede og teleselskaberne i Grønland, Island og Færøerne med henblik på at skabe en bæredygtig forretningsplan. Det tekniske design er endnu ikke gennemført i detaljer, og derfor ville jeg diskutere med ESA’s eksperter, hvordan jeg kommer videre og får bedre hold på, hvad det vil koste at designe, bygge og opsende satellitterne. I sessionen deltog fem eksperter fra ESTEC med viden om både de tekniske aspekter, og om hvordan man beregner omkostningerne ved at bygge kommunikationssatellitter.

Nanosatellitter som ULLORIAQ har som oftest et begrænset budget, hvor der ikke er plads til at indkøbe sindssygt dyre rumkvalificerede, strålingshærdede elektronikkomponenter. Derfor skal man finde en balance mellem dette og den anden yderlighed, bare at købe standardkomponenter, som vi bruger hernede på Jorden, sende satellitten op, og så håbe, at det går godt. I sessionen deltog fire eksperter herunder Head of ESA’s Components Space Evaluation and Radiation Effects section.

Til ARSARNERIT sessionen indledte jeg med en PowerPoint præsentation, der gav grundlaget for mit design og vore analyser, så alle havde samme udgangspunkt.

Til ULLORIAQ sessionen havde jeg forinden fremsendt de tre dokumenter med retningslinjer om strålingstests og kvalifikation af standardkomponenter, jeg har udarbejdet til projektet.

Derudover havde jeg som forberedelse for mig selv lavet to dokumenter, hver med 16 begrundede spørgsmål, som blev sendt nogle dage forinden til mødekoordinatoren og fordelt til sessionsdeltagerne. Eftersom diskussionerne kom vidt omkring, var det særdeles nyttigt at have disse to dokumenter til at holde tingene på sporet. Det kan stærkt anbefales at forberede sig meget grundigt, så udbyttet bliver størst muligt.

Flemming Hansen
Flemming Hansen var første bruger af den nye rum-hotline

Jeg vil betegne sessionerne som særdeles succesfulde og lærerige. ESA specialisterne var meget engagerede i diskussionerne og bidrog med omfattende viden. Jeg forlod ESTEC med en masse ny viden, som vil være til stor hjælp i det videre arbejde.

Jeg vil også anbefale, at man spenderer de penge, det koster at tage til ESTEC. Hvis ikke man har mødt hinanden før, bliver interaktionen meget mere intens face-to-face. Kender man hinanden i forvejen, kan det meget bedre gå med en tele-/videokonference.

Efter sessionerne udarbejder mødekoordinatoren sammen med deltagerne et mødereferat, som fastholder de vigtigste resultater og konklusioner fra diskussionerne.

Når man udfylder ansøgningsskemaet til en ESA Hotline session er det vigtigt omhyggeligt at beskrive på en halv til en hel side den problemstilling, man ønsker hjælp til. En god beskrivelse gør det meget lettere for ESA’s Hotline koordinator at finde frem til de rigtige eksperter.

Flemming Hansen
Senior Consultant, CEO, civilingeniør, PhD
RadioLab Consulting

 

Senest opdateret 13. februar 2017