Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Rummet og Danmark Rumstrategi Formål og proces for strategi for rummet

Formål og proces for strategi for rummet

Den daværende regeringen besluttede i januar 2016 at udarbejde Danmarks første national rumstrategi. Hensigten er at sætte rammen for et målrettet arbejde med at sikre, at Danmark også får del i den vækst, som forventes på rumområdet.
Kontakt
Peter Sloth
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 90
Email: pesl@ufm.dk

Baggrund for strategien

Danmark skal have en national strategi for rummet for at understøtte, at Danmark bedre udnytter de kommercielle erhvervsmuligheder og øger forsknings- og uddannelsesudbyttet på rumområdet. Det er en af anbefalingerne på baggrund af en ny kortlægning af rumområdet i Danmark.

En af de store strategiske udfordringer er, hvordan danske myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner bedst kan anvende EU’s fælleseuropæiske ruminfrastruktur, som er under etablering.  

Det drejer sig om Galileo, et europæisk GPS-system baseret på 30 satellitter, og Copernicus, som er et satellitsystem på foreløbigt 12 satellitter, som kan bruges til at overvåge jorden.

Formålet med en rumstrategi

Strategien skal bl.a. danne grundlag for rumforskningsudvalgets indstilling om den daværende regerings prioritering af det danske tre-årige bidrag til den europæiske rumorganisation ESA ved en ministerkonference i december 2016.

Anbefalingerne i strategien skal desuden danne grundlag for de efterfølgende politiske drøftelser om udmøntningen af de 15 mio. kr., som i 2016 er afsat til rumområdet i aftalen om forskningsreserven.

Strategien udarbejdes af 8 ministerier

Rumteknologi er relevant for store dele af samfundet. Derfor udarbejdes udkastet til regeringsstrategien også af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af ikke mindre end 8 forskellige ministerier:

Uddannelses- og Forskningsministeriet ved Styrelsen for Forskning og Uddannelse (formand), Transport- og Bygningsministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Forsvarsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Finansministeriet.
    
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har desuden indgået en kontrakt med et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting og London Economics om at udarbejde et solidt analyse- og evidensgrundlag. Konsortiet besidder stor viden indenfor rumområdet efter at have lavet tilsvarende analyser for Storbritannien.

Inddragelse af interessenter og høring

Parallelt med møderne i arbejdsgruppen gennemførte Styrelsen for Forskning og Uddannelse en omfattende hørings- og inddragelsesproces:

  • Rumkontoret i Styrelsen for Forskning og Uddannelse gennemførte en Danmarksturné med tre regionale workshops i henholdsvis Lyngby, Odense og Aalborg.
  • Strategiarbejdet blev drøftet på to møder med en særligt nedsat følgegruppe bestående af repræsentanter fra dansk erhvervsliv, GTS’er og forskningsinstitutioner.
Senest opdateret 27. juni 2019