Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsinfrastruktur Ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur - invitation til at indsende forslag

Ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur - invitation til at indsende forslag

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) igangsætter nu arbejdet med at udvikle en ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur, som forventes at danne grundlag for samlede investeringer på cirka 650 millioner kroner i de kommende år. Roadmappen forventes offentliggjort ultimo 2020.
Kontakt
Thomas Midtgaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 92
Email: thmi@ufm.dk
Katinka Stenbjørn
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk
Christine Hagberg
Fuldmægtig
Tlf.: +45 45 72 31 82 41
Email: chag@ufm.dk

Den nye roadmap vil præsentere et katalog med forslag til nationale forskningsinfrastrukturer, der vil være grundlag for ministeriets investeringer fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i perioden 2020-2023. SFU inviterer derfor nationale forskningsinstitutioner til at indsende forslag til, hvilke nationale forskningsinfrastrukturer som skal være del af roadmappens katalog. Formålet med dette er at identificere de nationalt og strategisk vigtigste forslag til nationale forskningsinfrastrukturer, som er indlejret i brede institutionelle partnerskaber.

På denne hjemmeside kan du læse mere om baggrunden og processen for den nye roadmap samt finde materiale med beskrivelse af krav til forslag, forslagsskabeloner, med videre.

Baggrund

Forskningsinfrastruktur omfatter en bred vifte af avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter med mere, der er afgørende for forskningsprocessen og for at frembringe videnskabelige nybrud.

Danmark offentliggjorde sin første roadmap for forskningsinfrastruktur i 2011, og den nuværende roadmap er fra december 2015. Den nuværende roadmap indeholder et katalog med 22 forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer, og den nye roadmap vil erstatte denne og indeholde et katalog over forventeligt 12-16 forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer.

Proces

Der er frist for indsendelse af forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer den 1. april 2020 klokken 12:00, og forslag skal sendes til .

Forslag vil blandt andet blive evalueret i internationalt peer review og i Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI). Uddannelses- og forskningsministeren vil træffe den endelige beslutning om, hvilke forslag som skal indgå i roadmappens katalog.

Efter offentliggørelse af den nye roadmap forventes det, at ministeren i perioden 2020-2023 årligt vil træffe beslutning om, hvilke forslag der skal bevilliges. Det forventes, at der vil blive finansieret mellem 1-3 af roadmappens forslag om året.

Forslagsmateriale

I invitationen "Roadmap for research infrastructure 2020 - Call for proposals" finder du detaljerede beskrivelser af formålet med indkaldelsen, krav til forslagsstillere og udformning af forslag samt af evalueringskriterierne og processen. Du finder også kontaktinformationer og informationer om den næste europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur.

Information om den europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur

Du kan læse mere om indkaldelsen af forslag til den nye europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur 2021 i invitationens afsnit 7 (se link ovenfor).

Mere information om forskningsinfrastruktur og den nuværende roadmap

Nedenfor finder du links til mere information om SFU's generelle arbejde med forskningsinfrastruktur og den nuværende "Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015":

Senest opdateret 30. januar 2020