Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Forskningsinfrastruktur Ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur - invitation til at indsende forslag

Ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur - invitation til at indsende forslag

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) igangsætter nu arbejdet med at udvikle en ny dansk roadmap for forskningsinfrastruktur, som forventes at danne grundlag for samlede investeringer på cirka 650 millioner kroner i de kommende år. Roadmappen forventes offentliggjort ultimo 2020.
Kontakt
Thomas Midtgaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 92
Email: thmi@ufm.dk
Katinka Stenbjørn-Lange
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk
Christine Hagberg
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 41
Email: chag@ufm.dk

Bemærk venligst, at fristen for indsendelse af forslag til den nye danske roadmap for forskningsinfrastruktur var den 22. april 2020 kl. 12:00.

Forslag modtaget inden fristen vil nu gennemgå evalueringsprocessen, som er beskrevet i invitationstekstens kapitel 5.

    

  Idet European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI) har besluttet at udsætte sin deadline for indsendelse af forslag til den kommende ESFRI-roadmap til den 9. september 2020, har SFU desuden besluttet at flytte fristen for indsendelse af danske forslag til ESFRI:

  Den nye frist for indsendelse af danske forslag til ESFRI's roadmap for forskningsinfrastruktur er således onsdag den 1. juli 2020 kl. 12.00.

  Det gælder derudover, at der ikke behøves vedlagt underskrevne støtteerklæringer til forslagene fra hoved- og medforslagsstillere. I stedet kan hoved- og medforslagsstillere sende en e-mail fra rektor (eller lignende niveau i andre institutioner) eller fra rektorsekretariat eller lignende med rektor i kopi, hvori den pågældende hoved- eller medforslagsstiller tydeligt beskriver, hvilke forslag denne støtter og med hvilke beløb. E-mails beskrivende hoved- og medforslagernes støtte skal sendes til sfu-infrastruktur@ufm.dk inden fristen for forslagsindsendelse den 1. juli 2020 kl. 12.00.

  Den nye roadmap vil præsentere et katalog med forslag til nationale forskningsinfrastrukturer, der vil være grundlag for ministeriets investeringer fra Pulje til Forskningsinfrastruktur i perioden 2020-2023. SFU inviterer derfor nationale forskningsinstitutioner til at indsende forslag til, hvilke nationale forskningsinfrastrukturer som skal være del af roadmappens katalog. Formålet med dette er at identificere de nationalt og strategisk vigtigste forslag til nationale forskningsinfrastrukturer, som er indlejret i brede institutionelle partnerskaber.

  På denne hjemmeside kan du læse mere om baggrunden og processen for den nye roadmap samt finde materiale med beskrivelse af krav til forslag, forslagsskabeloner, med videre.

  Baggrund

  Forskningsinfrastruktur omfatter en bred vifte af avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter med mere, der er afgørende for forskningsprocessen og for at frembringe videnskabelige nybrud.

  Danmark offentliggjorde sin første roadmap for forskningsinfrastruktur i 2011, og den nuværende roadmap er fra december 2015. Den nuværende roadmap indeholder et katalog med 22 forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer, og den nye roadmap vil erstatte denne og indeholde et katalog over forventeligt 12-16 forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer.

  Nedenfor finder du link til invitationen og forslagsskabeloner:

  Proces

  Der var frist for indsendelse af forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer den 22. april 2020 klokken 12:00.

  Indsendte forslag vil blandt andet blive evalueret i internationalt peer review og i Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI). Uddannelses- og forskningsministeren vil træffe den endelige beslutning om, hvilke forslag som skal indgå i roadmappens katalog.

  Efter offentliggørelse af den nye roadmap forventes det, at ministeren i perioden 2020-2023 årligt vil træffe beslutning om, hvilke forslag der skal bevilliges. Det forventes, at der vil blive finansieret mellem 1-3 af roadmappens forslag om året.

  Information om den europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur

  Du kan læse mere om indkaldelsen af forslag til den nye europæiske roadmap for forskningsinfrastruktur 2021 i invitationens afsnit 7 (se link ovenfor).

   Senest opdateret 19. juni 2020