Handlingsplan for forskningsinfrastruktur

Uddannelsesministeriets handlingsplan for forskningsinfrastruktur samler op på de hidtidige erfaringer og udfordringerne for den kommende nationale indsats på området.

Udviklingen i international forskning er i stigende grad afhængig af forskeres adgang til den brede vifte af værktøjer og faciliteter, som samles under betegnelsen ’forskningsinfrastruktur’.

Danske forskere har brug for adgang til de mest avancerede laboratorier og moderne forskningsudstyr, så vi også i fremtiden kan være blandt de lande i verden med højest forskningskvalitet. Samtidig er tidssvarende forskningsinfrastruktur er også i stigende grad en konkurrenceparameter, når det gælder fastholdelse og rekruttering af de bedste studerende og forskere, ligesom forskningsinfrastruktur bidrager positivt til Danmarks innovationsevne og overførslen af viden og teknologi mellem forskning og erhverv.

Nationale investeringer i forskningsinfrastruktur

Investeringer i forskningsinfrastruktur handler om at fremtidssikre dansk forskning. Der er ikke alene behov for at fokusere på de menneskelige ressourcer, som står bag forskningen, men også målrettet at investere i de rammebetingelser, som er nødvendige for at forskningen kan udføres. Derfor besluttede regeringen og partierne bag velfærdsforliget af 2006 med aftalen om udmøntningen af globaliseringspuljen fra november 2009 at fortsætte den målrettede investering og opbygning af dansk forskningsinfrastruktur, som blev påbegyndt allerede med etableringen af den treårige pulje fra 2007-2009.

Ministeriets handlingsplan

I den sammenhæng præsenterer ministeriet her sin handlingsplan for den fremtidige danske forskningsinfrastrukturindsats. Der samles op på de hidtidige erfaringer og udfordringerne for den kommende danske indsats diskuteres og analyseres.

Ministerens handlingsplan

Læs uddannelses-ministerens handlingsplan for forskningsinfrastruktur fra 2010.

Handlingsplanen vil på den baggrund tegne konturerne af den fremtidige indsats på forskningsinfrastrukturområdet, som i endnu højere grad end hidtil vil sikre de nationale rammer for forskning.

 

Senest opdateret 28. juni 2019