Biotek, Sundhed og Life Science

Det faglige panel for Biotek, Sundhed og Life Science skulle kortlægge og prioritere de nationale behov for forskningsinfrastruktur på området.
 • Det faglige panel for Biotek, sundhed og Life Science præsenterede på konferencen 'På vej mod den danske roadmap for forskningsinfrastruktur' den 28. oktober 2010 sin kortlægnings- og priorteringsrapport.
   
  Læs rapporten her (PDF)

Forskningen på det bioteknologiske og sundhedsvidenskabelige område har fokus på at analysere hvordan levende organismer fungerer, og hvordan de spiller sammen med deres omgivelser. Der er ofte fokus på meget komplekse processer, som forudsætter en stor grad af tværfaglighed og et omfattende samarbejde mellem forskningsområder som biologi, biokemi, biofysik, sundhedsvidenskab og bioinformatik.

Adgang til moderne apparatur og specialiserede laboratoriefaciliteter

Forskningen på det bioteknologiske og sundhedsvidenskabelige område er i sit udgangspunkt eksperimentel, og er derfor afhængig af adgangen til moderne apparatur og specialiserede laboratoriefaciliteter. Det kan bl.a. dreje sig om opbygning af styrkede scanningsfaciliteter til klinisk og eksperimentel funktionel billeddannelse, specialiserede laboratorier eller faciliteter til behandling og analyse af forsøgsdata eller eksperimentelle behandlingsfaciliteter på sundhedsområdet.

Fagpanelet for Biotek, Sundhed og Life Science har som særligt vilkår at koordinere prioriteringen af forskningsinfrastruktur i samarbejde med andre fagpaneler, da der er overlap i forhold til en række forskningsinfrastrukturbehov.

En samlet national forskningsinfrastrukturprioritering

Derudover er der på ESFRI’s roadmap fra 2008 en række forslag til pan-europæiske forskningsinfrastrukturer inden for Biological and Medical Sciences som kan have dansk interesse og som panelet skal vurdere.

En særlig udfordring på området er også at lave en samlet national forskningsinfrastrukturprioritering på tværs af forsknings- og behandlingsbehovene i det offentlige sundhedssystem samt forskningsbehovene hos private aktører og på forskningsinstitutioner, som udfører frontforskning der er afhængig af nationale forskningsinfrastrukturer.

Fagpanelet for Biotek, Sundhed og Life Science er nedsat af videnskabsministeren i marts 2010 og forventes at præsentere sin rapport i oktober 2010.

Medlemmerne af fagpanelet for Biotek, Sundhed og Life Science

 • Dekan, professor Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (formand)
 • Professor Jenny Emnéus, DTU Nanotech, Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor Merete Fredholm, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Københavns Universitet
 • Professor Thomas Graven-Nielsen, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet
 • Institutleder, professor Niels-Henrik Holstein-Rathlou, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
 • Professor Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut, Forskerparken, Aarhus Universitet
 • Professor Lena Specht, Rigshospitalet, Finsenscentret, Onkologisk Klinik

Læs mere om fagpanelet for Biotek, Sundhed og Life Science:

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

Senest opdateret 28. juni 2019