De seks faglige paneler offentliggør deres kortlægnings- og prioriteringsrapporter

På konferencen 'På vej mod den danske roadmap for forskningsinfrastruktur' den 28. oktober 2010 offentliggjorde og præsenterede de seks faglige panelers deres kortlægning- og prioriteringsrapporter. Nedenfor kan du læse rapporterne samt finde præsentationene fra konferencen.

Alle seks rapporter samlet i én

De seks kortlægnings- og prioriteringsrapporter, som vil lægge til grund for en dansk roadmap for forskningsinfrastruktur er herunder samlet i et dokument.

De seks rapporters anbefalinger dannede grundlag for en dialog mellem daværende Videnskabsministerium og centrale stakeholders med henblik på, at videnskabsministeren i begyndelsen af 2011 offentliggjorde den første danske roadmap for forskningsinfrastruktur, herunder de forskningsinfrastrukturprojekter, som nu søges iværksat

Fakta

Videnskabsministeren nedsatte i foråret 2010 seks faglige paneler, som har haft til opgave at kortlægge og prioritere de kommende års behov for national forskningsinfrastruktur.

 

 

Senest opdateret 28. juni 2019