Dialog om de seks faglige panelers kortlægnings- og prioriteringsrapporter

I forbindelse med udarbejdelsen af en dansk roadmap for forskningsinfrastruktur inviterede Forsknings- og Innovationsstyrelsen til dialog om de seks faglige panelers kortlægning- og prioriteringsrapporter

Videnskabsministeren nedsatte i foråret 2010 seks faglige paneler, som har haft til opgave at kortlægge og prioritere de kommende års behov for forskningsinfrastruktur. De seks paneler præsenterede deres rapporter på en konference den 28. oktober 2010.

Med udgangspunkt i de seks rapporter indledte Forsknings- og Innovationsstyrelsen en dialog med universitetsledelser og andre centrale aktører, som havde til formål at få indsamlet synspunkter og vurderinger af, hvilke forskningsinfrastrukturer der i særlig grad bør søges realiseret i de kommende år.

For at give alle interessenter mulighed for at komme med indspil til de kommende måneders drøftelser havde styrelsen udarbejdet et diskussionsoplæg i form af foreløbige kommentarer til de seks rapporters prioriteringer og anbefalinger.

Oplægget er koncentreret om de 20 forslag, som de faglige paneler havde prioriteret på kort sigt (op til tre- til femårsperiode). Styrelsen påregnede, at det primært var disse forslag, der i lyset af det aktuelle økonomiske råderum under den nationale pulje for forskningsinfrastruktur, umiddelbart ville blive fokuseret på i dialogen.

Styrelsen havde derfor ikke kommenteret panelernes forslag på mellemlangt sigt (indenfor en tre- til tiårsperiode), men modtog gerne eventuelle kommentarer til disse, ligesom styrelsen gerne modtog eventuelle kommentarer til panelernes generelle såvel som fagspecifikke anbefalinger og forslag til særskilte aktiviteter mv.

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

 

Senest opdateret 28. juni 2019