Indkaldelse af forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning

De seks faglige paneler nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af en dansk roadmap for forskningsinfrastruktur indkaldte forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning med frist 7. juni 2010.

Videnskabsministeren nedsatte i marts 2010 seks faglige paneler som i løbet af de kommende måneder skal bidrage til udarbejdelsen af en dansk roadmap for forskningsinfrastruktur.

Den danske roadmap har til formål at udpege de vigtigste behov for forskningsinfrastruktur af national betydning på både kort og mellemlangt sigt. Udarbejdelsen af en dansk roadmap for forskningsinfrastruktur er første led i en proces, som skal danne grundlag for de kommende års videnskabelige og politiske diskussioner og prioriteringer på området, herunder udmøntningen i 2011 af de i alt 240 mio. kr. til investeringer i store forskningsinfrastrukturer, som der blev truffet politisk aftale om mellem regeringen og forligspartierne i efteråret 2009.

De seks faglige paneler skulle hver især udarbejde en kortlægningsrapport, hvor både de tre vigtigste behov for forskningsinfrastruktur på kort sigt (1-5 år) og de vigtigste behov for forskningsinfrastruktur på mellemlangt sigt (3-10 år) udpeges inden for hvert af følgende områder:

  • Biotek, Sundhed og Life Science
  • Energi, Klima og Miljø
  • e-Science
  • Fysik og Univers
  • Humaniora og Samfundsvidenskab
  • Materiale- og Nanoteknologi

De seks faglige paneler ønskede på den baggrund at indkalde konkrete og begrundede forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning med frist den 7. juni 2010.

Baggrunden for den danske roadmap for forskningsinfrastruktur og de faglige panelers opgave er uddybet i nedenstående dokumenter:

Indkaldelse og skemaer

Indkaldelse og skemaer til indsendelse af forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

Senest opdateret 28. juni 2019