Forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning

De seks faglige paneler indkaldte i april 2010 forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning på henholdsvis kort og mellemlang sigt med frist for indsendelse den 7. og 21. juni 2010.

De seks faglige roadmappaneler har ved udløb af fristerne den 7. og 21. juni 2010 modtaget i alt 146 forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning, hvoraf 130 forslag drejer sig om forskningsinfrastrukturer på kort sigt og 16 forslag drejer sig om forskningsinfrastrukturer på mellemlang sigt.

Indsamlingen af forslag har bl.a. til formål at skabe et solidt overblik over behovet for forskningsinfrastruktur på tværs af de videnskabelige områder, og at kvalificere panelernes arbejde med de seks kortlægnings- og prioriteringsrapporter, som forventes offentliggjort sidst i oktober 2010.

Både forskningsinstitutioner og - grupper har kunnet indsende forslag.

Indsendte forslag

I nedenstående dokument findes en liste over alle indsendte forslag til forskningsinfrastruktur af national betydning på henholdsvis kort og mellemlang sigt. For de enkelte forslag er der i listen angivet oplysninger om titel, involverede forskningsinstitutioner, forslagsstiller(e), økonomi og tidsplan. Bemærk venligst, at kun forskningsinstitutioner og forslagsstiller(e), som fremgår af indsendelsesskemaets referencerubrik er medtaget, dvs. at listen ikke i alle tilfælde vil være fuldt dækkende for alle forslagenes involverede forskningsinstitutioner/parter mv.

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

Senest opdateret 28. juni 2019