Materiale- og Nanoteknologi

Det faglige panel for Materiale- og Nanoteknologi skulle kortlægge og prioritere de nationale behov for forskningsinfrastruktur på området
 • Det faglige panel for Materiale- og Nanoteknologi præsenterede på konferencen 'På vej mod den danske roadmap for forskningsinfrastruktur' den 28. oktober 2010 sin kortlægnings- og priorteringsrapport.
   
  Læs rapporten her (PDF) 

Evnen til at karakterisere, analysere og forstå fænomener på atomart og molekylært niveau er i betydelig grad afhængig af udviklingen og ibrugtagningen af ny, avanceret forskningsinfrastruktur.

Vurdere behovet for at opbygge og drive laboratoriefaciliteter

Det faglige panel for Materiale- og Nanoteknologi skal bl.a. vurdere det samlede behov for nationale forskningsinfrastrukturer på materiale- og nanoteknologiområdet i Danmark og indsatser der kan sikre danske forskere adgang til nye og bedre forskningsfaciliteter på det materiale- og nanovidenskabelige område.

Det faglige panel skal i den sammenhæng bl.a. vurdere behovet for at opbygge og drive specialiserede laboratoriefaciliteter på danske forskningsinstitutioner. Det kan eksempelvis dreje sig om forskellige mikroskoperings- og karakteriseringsfaciliteter, der er nødvendige for at for at kunne analysere nye materialer og nanostrukturer.

Adgang til internationale forskningsinfrastrukturer

Udover at vurdere og prioritere behovene for moderne laboratorier på nationalt niveau, er der en særlig udfordring i forhold til danske forskeres adgang til internationale forskningsinfrastrukturer, ikke mindst forskellige acceleratorfaciliteter som synkrotronstrålingsfaciliteter eller fri-elektron laserfaciliteter. I den forbindelse skal der tages stilling til den videre deltagelse i en række store europæiske forskningsinfrastrukturinitiativer.

Koordination af nye forskningsfaciliteter

En særlig udfordring for det faglige panel bliver at sikre, at opbygningen af nye forskningsfaciliteter koordineres på tværs af institutioner og andre faglige forskningsområder, således at der ikke i unødigt omfang opbygges overkapacitet og alle relevante områder sikres adgang til faciliteterne.

Det faglige panel forventes derfor, at koordinere prioriteringen med andre faglige paneler. I første omgang drejer det sig om koordinering i forhold til det overlap, der er mellem faciliteter, der anvendes på materialeområdet, og de faciliteter der anvendes på biotek, og sundhedsområdet samt energiområdet.

Fagpanelet for Materiale- og Nanoteknologi er nedsat af videnskabsministeren i marts 2010 og forventes at præsentere sin rapport i oktober 2010.

Medlemmer af fagpanelet for Materiale- og Nanoteknologi

 • Professor Flemming Besenbacher, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet (formand)
 • Professor Thomas Bjørnholm, Kemisk Institut, Nano-Science Center, Københavns universitet
 • Professor Anja Boisen, DTU Nanotech - Institut for Mikro- og Nanoteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • Professor Jesper de Claville Christiansen, Institut for Produktion, Aalborg Universitet
 • Professor Sine Larsen, Kemisk Institut, Københavns Universitet
 • Professor Kell Mortensen, Institut for Grundvidenskab og Miljø, Københavns Universitet
 • Professor Horst-Günter Rubahn, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Læs mere om fagpanelet for Materiale- og Nanoteknologi:

ICRI foto

ICRI 2012

Danmark var arrangør af ICRI 2012 (International Conference on Research Infrastructure) i Bella Center 21.-23. marts 2012.

Senest opdateret 28. juni 2019