Roadmap 2015

Den nye danske roadmap for forskningsinfrastruktur forventes at ligge i færdig udgave i efteråret 2015.
Kontakt
Lars Christensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 72
Email: lach@ufm.dk
Katinka Stenbjørn
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Ejerskab og forankring

Det er afgørende for en succesfuld roadmap, at der sikres ejerskab på de danske forskningsinstitutioner og legitimitet i forskersamfundene. Dette lykkedes ved sidste roadmap ved en ekstensiv inddragelse af forskningsmiljøerne via fagpaneler, workshops, med videre, som var organiseret af FI.

Denne gang lægges der op til en markant anderledes proces, hvor ansvaret for og opgaven med at sikre den nødvendige forankring delegeres til de danske forskningsinstitutioner. Forslag kan kun indsendes af ledelsen for en dansk forskningsinstitution, det vil sige universiteter og andre statslige forskningsinstitutioner med nationalt ansvar, og det er dermed institutionernes ansvar at sikre, at der identificeres og indsendes forslag som lever op til de forventninger, som stilles.

Forventninger til forslagene

Forslag til infrastrukturer skal have national betydning og skal bygges på en organisering med åbne konsortier eller lignende og søge at inddrage alle relevante og interesserede parter. Det skal desuden sikres, at alle interesserede forskere, uafhængigt af institutionelle tilhørsforhold, får mulighed for adgang til forskningsinfrastrukturerne. Derfor skal hvert forslag støttes af flere forskningsinstitutioner.

Et forslag skal også være tilstrækkelig modent til, at det er realistisk at virkeliggøre forskningsinfrastrukturen inden for en kortere årrække (op til fem år). Modenheden vurderes både fagligt og finansielt. Det sidste bl.a. ved, at et forslag skal realiseres ved betydelig medfinansiering fra forskningsinstitutionerne – i udgangspunktet skal der sikres 50 % medfinansiering for hele projektperioden.

Behandlingsprocedure

Forslagene vil blive drøftet med Det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastruktur, som er nedsat til bl.a. dette formål. Det er forventningen, at uddannelses- og forskningsministeren kan præsentere Danmarks nye roadmap i efteråret 2015, og at ministeren efterfølgende vil uddele midler under den nationale pulje for forskningsinfrastruktur på baggrund af roadmappen i 2015 og fremefter.

Senest opdateret 15. august 2019