Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015

"Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015" skal styrke Danmarks internationale konkurrenceevne inden for forskning, uddannelse og innovation. I roadmappen fremlægges Uddannelses- og Forskningsministeriets planer for, hvordan de danske forskningsinfrastrukturer skal styrkes frem til 2020.
Kontakt
Lars Christensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 72
Email: lach@ufm.dk
Katinka Stenbjørn
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 89
Email: kas@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorte den 18. december 2015 ”Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015”, som præsenterer ministeriets vision og strategiske sigtelinjer for forskningsinfrastrukturområdet de kommende fem år samt et katalog med 22 konkrete prioriterede forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer og væsentlige opgraderinger af eksisterende forskningsinfrastrukturer, der på kort sigt anbefales til investering. En national strategi – i form af denne roadmap – er vigtig for at imødekomme det stadigt stigende behov for nationalt og internationalt samarbejde, som præger forskningsinfrastrukturområdet i disse år.

Forskningsinfrastrukturer er udstyr, måleapparater, databaser, testfaciliteter og forsøgsanlæg og er kort sagt værktøjer og faciliteter, der er nødvendige for forskningen. Danske forskere har brug for adgang til de mest moderne faciliteter, så de også i fremtiden kan være blandt de førende i verden. Samtidig er tidssvarende forskningsinfrastruktur en konkurrenceparameter, når det gælder fastholdelse og rekruttering af de bedste studerende og forskere, ligesom forskningsinfrastrukturer fungerer som væsentlige mødesteder for overførslen af viden, innovation og teknologi mellem forskning og erhverv.

Uddannelses- og Forskningsministeriets vision


Uddannelses- og Forskningsministeriets vision er at skabe de bedste vilkår for at kunne forske, studere og innovere i Europa. I 2020 skal Danmark derfor være en international frontløber inden for forskningsinfrastruktur.

Roadmappen indeholder konkrete forslag til 22 nye nationale forskningsinfrastrukturer, som omfatter eksempelvis laboratorier til studiet af menneskers adfærd, en billeddannelsesfacilitet til 3D-visualisering, som kan anvendes inden for blandt andet fødevareforskning, medicin og arkæologi, samt et forslag med tre specialiserede centre for udvikling og anvendelse af droner i forskning til dataindsamling inden for blandt andet klima- og miljøområdet.

Roadmappen og dens katalog er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og de danske universiteter og andre nationale forskningsinstitutioner, hvor disses centrale ledelser på vegne af nationale konsortier har kunnet indsende forslag til nye forskningsinfrastrukturer. Kataloget udgør beslutningsgrundlaget for Uddannelses- og Forskningsministeriets investeringer i nye nationale forskningsinfrastrukturer i 2015-2020 fra Puljen til Forskningsinfrastruktur. Det er samtidig håbet, at kataloget vil tjene som inspirationsgrundlag for andre finansierende parter, eksempelvis forskningsfinansierende fonde og regioner.

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur:

  • De 22 forslag på roadmappen er udvalgt på baggrund af forslag fra de danske universiteter og forskningsinstitutioner.
  • Uddannelses- og forskningsministeren udmønter årligt Puljen til Forskningsinfrastruktur på finansloven. Med finansloven for 2016 er der afsat 132 millioner kroner ekstra til puljen i perioden 2016-2019. Der er i alt afsat godt 420 millioner kroner i 2015-2019 i Puljen til Forskningsinfrastruktur.
  • Roadmappens katalog udgør grundlaget for udmøntningen af Puljen til Forskningsinfrastruktur i perioden 2015-2020.

Forud for ”Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015” ligger blandt andet ”Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011” og ”Handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2010”:

Senest opdateret 01. oktober 2019