Gå til indhold

DaSSCo - Danish Distributed System of Scientific Collections

Danmarks naturarv indeholder sjældne dyre- og plantearter, sten og mineraler fra hele verden, og denne skat er indsamlet gennem mere end 400 år og fortæller historien om livets udvikling på jorden. DaSSCo er en virtuel infrastruktur, som vil gøre denne skat tilgængelig for alle med interesse.

Formål:

Med en digitalisering af Danmarks naturhistoriske samlinger er formålet at gøre det let tilgængeligt at studere udviklingen i blandt andet klimaforandringer, biodiversitet, naturforvaltning, sygdomsspredning og miljøpåvirkning. Dette gøres ved at scanne eller fotografere samlinger fra Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum i Aarhus og Science Museerne på Aarhus Universitet.

Værtsinstitution: Københavns Universitet.

Øvrige deltagere: Naturhistorisk Museum Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. 

Adgang: Data fra DaSSCo er tilgængelig på Global Biodiversity Information Facility, Arter og på Statens Naturhistoriske Museums samlingsportal - listen med publiceringssteder udvides løbende.

Der gives fysisk adgang til DaSSCo’s digitaliseringsfaciliteter i forbindelse med større digitaliseringsprojekter ved Danske naturhistoriske museer og samlinger.

Brugerbetaling: Data fra DaSSCo følger principper fra FAIR data og er heraf frie tilgængelige. Ved anvendelse af DaSSCo digitaliseringsfaciliteter kan der være tale om brugerbetaling for at dække omkostninger forbundet med digitaliseringsprocessen.

Primære målgruppe: DaSSCos primære målgruppe er danske naturhistoriske museer og samlinger samt forskere indenfor biologi og biodiversitet.

Udbudte services: DaSSCo tilbyder digital lagerplads til digitale samlingsdata for Danske naturhistoriske museer og samlinger samt publicering af samlingsdata. 

DaSSCo tilbyder også digitaliseringsfaciliteter til at digitaliserer fysiske objekter og samlingsnoter, som kan inkludere personel til at udføre digitaliseringsprocessen.

DaSSCo udvikler løbende sin hjemmeside med information om adgang til digitaliseringsfaciliteter og data. 

Øvrige informationer:

  • Bevillingsår: 2021
  • Bevillingsbeløb: 29.550.000 kr.
  • Første år i fuld drift: 2026
  • Fagområde: Energi, Klima og Miljø
  • Type: Distribueret
Senest opdateret 09. maj 2023