Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Viden, netværk og kommercialisering til virksomheder

Viden, netværk og kommercialisering til virksomheder

Topbillede
Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter innovationsinfrastruktur gennem en række virkemidler, som bygger bro mellem ny viden og dansk erhvervsliv.
Danske Innovationsmiljøer

Innovationsmiljøer

Innovationsmiljøerne hjælper forskere og videnbaserede iværksættere med at starte egen virksomhed. Miljøernes målsætning er, at stimulere etableringen af nye, innovative virksomheder ved at kompensere for svigt på det private marked.

Innovationsnetværk

Innovatiosnetværk gruppebillede

Udvikling af netværksstrukturer i verdensklasse samt konkrete matchmaking og samarbejdsaktiviteter mellem videninstitutioner og virksomheder, både nationalt og internationalt. 

 

Godkendt Teknologisk Service (GTS)

GTS-medarbejder i aktion


Godkendt Teknologisk Service sikrer bedre og mere effektiv brug af teknologi i danske virksomheder, og har et særligt ansvar for at gøre danske SMV'ere mere innovative og globalt konkurrencedygtige.Fynske bryggerier i samarbejde med Brandbase

Innovationsfonden

Med etableringen af Innovationsfonden samledes i 2014 flere råd og fonde - og dermed en række virksomhedsrettede forsknings- og innovationspolitiske aktiviteter - i én slagkraftig fond. Uddannelses- og forskningsministeren har delegeret tilsyn med Innovationsfonden til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

innovationsfonden mellem

I forbindelse med etableringen af Innovationsfonden, blev Rådet for Teknologi og Innovation nedlagt.

Senest opdateret 06. januar 2017