Om Opfinderrådgivningen

Opfinderrådgivningen er et unikt innovationstilbud som meget konkret viser, hvordan viden, knowhow og ideer fra opfindere og iderige borgere i Danmark gennem licensering kan blive til værdiskabende nye løsninger, der bidrager til vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder.
Kontakt
Christian Kjær Monsson
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 76
Email: ckm@ufm.dk

De unikke karakteristika ved Opfinderrådgivningen er at:

  • Målgruppen er helt almindelige borgere med en god idé  
  • Forretningsmodellen er baseret på licensering – dvs. nyttiggørelse af gode ideer gennem aktivt samarbejde og aftaleindgåelse med eksisterende virksomheder  
  • Rådgivningen spænder fra den helt tidlige idéskabelsesfase til kommercialisering  
  • Rådgivning er praksisbaseret og baserer sig på en stærk, åben involvering af marked, virksomheder og andre relevante aktører

Rådgivningen er et læringsforløb for den enkelte opfinder/borger med en god idé med det formål at give opfinderen nye praktiske færdigheder, som vedkommende kan benytte ved fremtidig opfinder- og ideudviklingsaktiviteter.

Opfinderrådgivningen rådgiver årligt på ca. 1000 unikke ideer/opfindelser og bidrager til indgåelse af ca. 10-15 licensaftaler pr. år.

Opfinderrådgivningen er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. Programmet drives af Teknologisk Institut, Center for Idé & Vækst.

Læs Opfinderrådgivningens resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation her:

Senest opdateret 15. august 2019