Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Viden, netværk og kommercialisering

Viden, netværk og kommercialisering

Topbillede
Uddannelses- og Forskningsministeriet understøtter innovationsinfrastrukturen i Danmark gennem en række virkemidler, som bygger bro mellem ny viden og dansk erhvervsliv.
Danske Innovationsmiljøer

Innovationsmiljøer

Innovationsmiljøerne hjælper forskere og videnbaserede iværksættere med at starte egen virksomhed. Miljøernes målsætning er, at stimulere etableringen af nye, innovative virksomheder ved at kompensere for svigt på det private marked.

Innovationsnetværk

Generelt netværksstruktur i lilla

Udvikling af netværksstrukturer i verdensklasse samt konkrete matchmaking og samarbejdsaktiviteter mellem videninstitutioner og virksomheder, både nationalt og internationalt. 

 

Godkendt Teknologisk Service (GTS)

GTS-medarbejder i aktion


Godkendt Teknologisk Service sikrer bedre og mere effektiv brug af teknologi i danske virksomheder, og har et særligt ansvar for at gøre danske SMV'ere mere innovative og globalt konkurrencedygtige.Senest opdateret 10. januar 2019