Gå til indhold

BFI-listerne for serier og forlag

BFI-listerne indeholder de tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, som er pointgivende i Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Dynamiske BFI-lister

De dynamiske BFI-lister er opdateret d. 14. januar 2021.

Høst BFI-lister

Historiske BFI-lister

Her kan du finde de tidligere års BFI-lister:

Om BFI-listerne

I BFI er der to lister med kanaler, som kan udløse BFI-point:

  • BFI-listen for serier, som indeholder tidsskrifter, bogserier og konferenceserier.
  • BFI-listen for forlag, som indeholder forlag.

Både BFI-listen for serier og BFI-listen for forlag administreres af Fagligt Udvalg. Serielisten administreres på baggrund af indstillinger fra 67 faggrupper bestående af forskere udpeget af Danske Universiteter. Selvom kanalerne på BFI-listen for serier er knyttet til specifikke faggrupper, kan forskere publicere i alle kanaler uanset deres fagområdetilknytning, og alle kan stille forslag om ændringer til begge lister.

Der er to versioner af BFI-listerne: De dynamiske BFI-lister, som bliver opdateret løbende i løbet af året, og ”høstlisten”, som bruges til at beregne point ud fra efter endelig høst. Endelig høst foregår et halvt års tid efter indberetningsåret og er den endelige opgørelse af et indberetningsårs publikationer. Høstlisten er dermed den endelige BFI-liste for det pågældende indberetningsår. Ved årets udgang låses den dynamiske liste og bliver dermed til høstlisten. Herefter oprettes næste års dynamiske liste. I år med niveauinddeling låses den dynamiske liste om efteråret, når niveauinddelingen starter – f.eks. 1. september 2017.

De dynamiske BFI-lister bliver offentliggjort på denne side i løbet af året, men løbende ændringer kan også følges i BFI-systemet.

Fuptidsskrifter er tidsskrifter, der foregiver at være anerkendte videnskabelige tidsskrifter med peer-review, men som ikke er det.

Sådan stiller du forslag til BFI-listerne

Alle kan stille forslag til BFI-listerne. For at stille et forslag skal man blot oprettes som bruger i BFI-systemet, som kan findes her:

Her kan man stille forslag om:

  • Ny serietitel eller et nyt forlag.
  • Ændringer i de bibliografiske data, eksempelvis titel eller ISSN nr.
  • Flytning af serier mellem faggrupperne.
  • Sletning af serier eller forlag på BFI-listerne.

Du kan godt foreslå nyoprettede kanaler til BFI-listerne. En nyoprettet kanal kan dog først blive optaget på BFI-listerne, når der er udgivet mindst et års publikationer, som verdensproduktionen kan estimeres på baggrund af. Hvis en nyoprettet kanal forslået til optagelse på BFI-listerne har mindre end et års publikationer, vil kvalitetsmanager afvise forslaget, og forslaget vil ikke blive sendt videre til faglig behandling i faggrupperne.

Når du stiller et forslag til en ny serie eller et nyt forlag, skal det dokumenteres, at kanalen lever op til definitionen af fagfællebedømmelse. Endvidere skal forslagsstiller indsende en faglig begrundelse for forslaget.

BFI-sekretariatet oplever, at nogle forslagsstillere ikke vender tilbage, når vi beder om yderligere oplysninger, inden forslag kan videresendes til faglig behandling i faggrupperne eller Fagligt Udvalg. Der er derfor indført en forældelsesfrist på tre måneder, hvis forslagsstiller ikke vender tilbage med supplerende oplysninger efterspurgt af BFI-sekretariatet i forbindelse med kvalitetssikringen af forslagene, inden de kan videresendes til faglig vurdering. Forældede forslag vil blive afvist af kvalitetsmanager i BFI-systemet, og forslagsstiller vil få orientering herom. Såfremt forslaget ønskes behandlet på et senere tidspunkt, skal det foreslås igen i BFI-systemet med de efterspurgte oplysninger.

Læs mere om hvordan man stiller forslag til BFI-listerne:

Læs mere om faggruppernes og Fagligt Udvalgs behandling af forslag til nye kanaler:

Brug af personoplysninger

Senest opdateret 14. marts 2022