BFI-listerne for serier og forlag

BFI-listerne (autoritetslisterne) indeholder de tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, som er pointgivende i Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

BFI-lister

I BFI er der to lister med kanaler, som kan udløse BFI-point:

  • BFI-listen for serier, som indeholder tidsskrifter, bogserier og konferenceserier.
  • BFI-listen for forlag, som indeholder forlag.

Både BFI-listen for serier og BFI-listen for forlag administreres af Fagligt Udvalg. Serielisten administreres på baggrund af indstillinger fra 67 faggrupper bestående af forskere udpeget af Danske Universiteter. Selvom kanalerne på BFI-listen for serier er knyttet til specifikke faggrupper, kan forskere publicere i alle kanaler uanset deres fagområdetilknytning, og alle kan stille forslag om ændringer til begge lister.

Der er to versioner af BFI-listerne: De dynamiske BFI-lister, som bliver opdateret løbende i løbet af året, og ”høstlisten”, som bruges til at beregne point ud fra efter endelig høst. Endelig høst foregår et halvt års tid efter indberetningsåret og er den endelige opgørelse af et indberetningsårs publikationer. Høstlisten er dermed den endelige BFI-liste for det pågældende indberetningsår. Ved årets udgang låses den dynamiske liste og bliver dermed til høstlisten. Herefter oprettes næste års dynamiske liste. I år med niveauinddeling låses den dynamiske liste om efteråret, når niveauinddelingen starter – f.eks. 1. september 2017.

De dynamiske BFI-lister bliver offentliggjort på denne side i løbet af året, men løbende ændringer kan også følges i BFI-systemet.

BFI-listen for serier

ÅrPDF formatCSV formatNote

2018

Dynamisk liste - opdateret d. 11. april 2018

2017

Liste som skal bruges ved høst af 2017-publikationer, endelig 1. september 2017

2016

Historisk liste

2015

Historisk liste

2014

Historisk liste

2012-2013

Historisk liste

2011

Historisk liste

2010

Historisk liste

2008-2009

Historisk liste

BFI-listen for forlag

ÅrPDF formatCSV formatNote

2018

Dynamisk liste - opdateret d. 11. april 2018

2017

Liste som skal bruges ved høst af 2017-publikationer, endelig 1. september 2017

2016

Historisk liste

2015

Historisk liste

2014

Historisk liste

2012-2013

Historisk liste

2011

Historisk liste

2010

Historisk liste

2008-2009

Historisk liste

Sådan stiller du forslag til BFI-listerne

Alle kan stille forslag til BFI-listerne. For at stille et forslag skal man blot oprettes som bruger i BFI-systemet, som kan findes her:

Her kan man stille forslag om:

  • Ny serietitel eller et nyt forlag.
  • Ændringer i de bibliografiske data, eksempelvis titel eller ISSN nr.
  • Flytning af serier mellem faggrupperne.
  • Sletning af serier eller forlag på BFI-listerne.

Når du stiller et forslag til en ny serie eller et nyt forlag, skal det dokumenteres, at kanalen lever op til definitionen af fagfællebedømmelse. Endvidere skal forslagsstiller indsende en faglig begrundelse for forslaget.

Læs mere om faggruppernes og Fagligt Udvalgs behandling af forslag til nye kanaler:

Senest opdateret 11. april 2018