Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Statistik og analyser Den Bibliometriske Forskningsindikator BFI-lister Behandling af personoplysninger i Den Bibliometriske Forskningsindikator

Behandling af personoplysninger i Den Bibliometriske Forskningsindikator

Styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI).
Kontakt
Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne varetage opgaven vedrørende fordelingen af basismidler til universiteterne.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i styrelsens behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter styrelsen kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som styrelsen har fået pålagt.

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler allerede offentliggjorte personoplysninger om forskere ansat ved de danske universiteter.

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler navne og stillingsbetegnelser.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver ikke oplysningerne.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Oplysningerne stammer fra de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner systemer.

Opbevaring af personoplysninger

Tidsrummet for opbevaringen af personoplysningerne afhænger af databasens levetid. Personoplysningerne slettes dog så tidligt som muligt, uden at formålet med BFI forspildes.

Senest opdateret 13. juli 2020