Statistik

Statistikken giver en oversigt over antal af forskningspublikationer og publikationspoint fordelt på universiteter, hovedområder og publikationstype.
Kontakt
Lotte Faurbæk
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 21
Email: lof@ufm.dk

Den Bibliometriske Forskningsindikator har fungeret siden 2009, og der er på den baggrund blevet foretaget en årlig måling af de danske forskningspublikationer. I 2014 er der lanceret et nyt IT system og hjemmeside til Den Bibliometriske Forskningsindikator. I den forbindelse vil resultatet fremgå på den nye hjemmeside: BFI-systemet, og fremgår under menupunktet 'Høstresultater'. Efter 2014 erstatter 'Høstresultater' indikatorstatistikken.

For BFI-statistik efter 2013 gå til høstresultaterne i BFI-systemet:

 

Indikatorstatistik

 

Senest opdateret 08. oktober 2018