Indikatorstatistik 2013

Tallene er baseret på publikationer fra 2012, og og danner grundlag for fordelingen af en del af de nye basisforskningsmidler.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 83 21
E-mail: lof@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 38
E-mail: kasb@ufm.dk

I de første to tabeller ses antallet af publikationspoint og antallet af publikationer fordelt på hvert af de otte danske universiteter.

De sidste to tabeller viser publikationspoint og antallet af publikationer fordelt på de fire overordnede fagområder: Samfundsvidenskab, Natur og Tekniske Videnskaber, Humaniora og Sundhedsvidenskab.
Universiteternes publikationspoint og antal publikationer fordelt på hovedområder (SAM, NAT/TEK, HUM og SUND), kan ses ved at klikke på de enkelte universiteter.

Når du ser antallet af publikationer, skal du være opmærksom på, at der er forskel på antallet af publikationer fordelt på universiteter og antallet af publikationer fordelt på hovedområder. Dette skyldes, at samarbejdspublikationer tælles med for hvert universitet, som har bidraget til publikationen, mens de kun tælles med som én samlet publikation i de nationale opgørelser over hovedområder.

Publikationspoint fordelt på universitet

Tabellen nedenfor viser universiteternes publikationspoint fordelt på publikationsformer f.eks. monografier og artikler i tidsskrifter. Se publikationspoint fordelt på hovedområder (NAT/TEK, SAM, SUND og HUM) for hvert enkelt universitet ved at klikke på universitetets navn i tabellen.

I altMono-grafiArtikler i tidsskrift niveau 1Artikler i tidsskrift niveau 2Bidrag til antologiDoktor-afhandlingerPatenter

Aalborg Universitet

2.639,34 324,13 875,46

879,41

515,26 25,00 20,08

Aarhus Universitet

5.984,23 379,50 2.021,42 3.096,26 436,21 45,00 5,83

Copenhagen Business School

952,27

245,88

185,77

324,31

191,31

5,00

0,00

Danmarks Tekniske Universitet

 3.131,71

42,96

904,86

1.868,06

273,48

0,00

42,36

IT-Universitetet

159,38

34,63

36,59

40,50

46,67

0,00

1,00 

Københavns Universitet

7.512,10

582,63

2.504,50

3.943,56

442,85

30,00

8,56

Roskilde Universitet

771,49

129,25

203,49

234,06

189,69

15,00

0,00

Syddansk Universitet

2.393,92

124,29

839,72

1.276,83

123,05

25,00

5,04

I alt

23.544,44

1.863,24

7.571,79

11.663,01

2.218,51

145,00

82,88

Antal publikationer fordelt på universitet

Tabellen nedenfor viser universiteternes antal af publikationer fordelt på publikationsformer f.eks. monografier og artikler i tidsskrifter. Se publikationspoint fordelt på hovedområder (NAT/TEK, SAM, SUND og HUM) for hvert enkelt universitet ved at klikke på universitetets navn i tabellen.

I altMono-grafiArtikler i tidsskrift niveau 1Artikler i tidsskrift niveau 2Bidrag til antologiDoktor-afhandlingerPatenter

Aalborg Universitet

2.488

60

1.145

415

841

5

22

Aarhus Universitet

5.418

73

3.012

1.645

672

9

7

Copenhagen Business School

733

51

236

154

291

1

 0

Danmarks Tekniske Universitet

2.903

12

1.396

983

466

0

46

IT-Universitetet

160

7

47

21

84

0

 1

Københavns Universitet

7.319

109

4.159

2.378

654

6

13

Roskilde Universitet

679

24

267

107

278

3

0

Syddansk Universitet

2.427

27

1.437

771

181

5

 6

I alt

22.127

363

11.699

6.474

3.467

29

95

Publikationspoint fordelt på hovedområder

Tabellen nedenfor viser antallet af publikationspoint for hver enkelt publikationsform f.eks. monografi og artikel i tidsskrift fordelt på hovedområderne NAT/TEK, SAM, SUND og HUM.

I altMono-grafiArtikler i tidsskrift niveau 1Artikler i tidsskrift niveau 2Bidrag til antologiDoktor-afhandlingerPatenter

NAT/TEK

10.923,47

264,46 3.295,87 6.485,87 784,19 25,00

68,09

SAM

3.922,49 761,50 998,45 1.500,49

647,05

15,00

0,00

SUND

5.356,02 137,41 2.387,55 2.683,56

72,70

60,00

14,79

HUM

3.342,46

699,88 889,92 993,10 714,57 45,00

0,00

I alt

23.544,44

1.863,24

7.571,79

11.663,01

2.218,51

145,00

82,88

Antal publikationer fordelt på hovedområder

Tabellen nedenfor viser antallet af publikationer indenfor hver enkelt publikationsform f.eks. monografi og artikel i tidsskrift fordelt på hovedområderne NAT/TEK, SAM, SUND og HUM.

I altMono-grafiArtikler i tidsskrift niveau 1Artikler i tidsskrift niveau 2Bidrag til antologiDoktor-afhandlingerPatenter

NAT/TEK

9.596 56 4.765 3.349 1.345

5

76

SAM

2.889

148

1.185

611

942

3

0

SUND

5.672

25

3.860 1.633 123

12

19

HUM

2.476 124

957

366

1.020

9

0

I alt

20.633 353 10.767 5.959 3.430

29

95

Note til 'Antal publikationer fordelt på hovedområder'

Når du ser antallet af publikationer skal du være opmærksom på, at der kan forekomme enkelte overlap mellem universiteterne inden for hovedområderne. Overlap sker, fordi der er samarbejdspublikationer på tværs af hovedområder. Det har ingen betydning for antallet af point.

 

Senest opdateret 30. august 2016