Du er her: Forside Forskning og innovation Statistik og analyser Den Bibliometriske Forskningsindikator Nyt om indikatoren Korrigeret opgørelse over publikationspoint til universiteterne 2015

Korrigeret opgørelse over publikationspoint til universiteterne 2015

Styrelsen for Forskning og Innovation er blevet opmærksom på en fejl i Den bibliometriske forskningsindikator (BFI), der har resulteret i en fejlfordeling af publikationspoint til universiteterne i 2015. Fejlen er identificeret og rettet.

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) måler hvert år universiteternes forskningsaktiviteter på antallet af videnskabelige publikationer. Antallet bliver overført til publikationspoint, som danner grundlag for fordelingen af basismidler til universiteterne det efterfølgende år.  I opgørelsen over publikationer fra 2014 blev der medregnet for mange publikationer, og derfor har der været en fejlfordeling af point til universiteterne i 2015. Opgørelsen af for mange publikationer har betydning for universiteternes andel af publikationspointene i 2015. Fejlen i BFI-systemet er identificeret og rettet, og tabellen nedenfor viser universiteternes publikationspoint i de oprindelige tal for 2015 sammenholdt med de korrigerede tal.

Årssagen til fejlen er, at 1.069 publikationer har skiftet indberetningsår fra 2014 til 2015, hvilket ikke er blevet registreret af BFI-systemet. Resultatet er, at universiteterne er blevet tildelt 1.273,9 point i 2015, som de først skulle have i 2016. Udover denne fejl, er der også identificeret 109 publikationer, som ikke har fået point, fordi de fejlede i BFI-systemets screening eller klassifikation. Styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator har besluttet, at tallene for 2015 ikke skal korrigeres for disse 109 publikationer, da deres betydning for den samlede pointfordeling anses for meget lille. 

Tabel 2016

Tabel 1: Universiteternes andel af de samlede publikationspoint 

Styrelsen har rettet fejlen, således at tallene nu afspejler det korrekte antal point og publikationer for 2015. Denne ændring er gældende efter release 2.8 af BFI-systemet, som foretages i juni 2016. Ved release 2.9, som foretages i efteråret, vil denne ændring også slå igennem i de tabeller og opgørelser, som fremgår af hjemmesiderne i BFI-systemet.

Som konsekvens af korrektionen justeres fordelingen af basismidler marginalt i 2018 på finanslovsforslaget for 2017. Styrelsen for Videregående Uddannelser vil orientere yderligere herom i forbindelse med den generelle orientering om finanslovsforslaget for 2017, der offentliggøres ultimo august 2016.

 

Senest opdateret 27. juni 2016