Gå til indhold

Nyt om den bibliometriske indikator

Viser 1-25 af 25 resultater
Teknologisk forskning skaber vækst og kan bidrage til at løse samfundets udfordringer
Publiceringsdato 11. oktober 2019 De samfundsøkonomiske effekter af teknologisk forskning er positive og signifikante. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny analyse, der giver viden om dansk forskning i nye teknologiske muligheder og løsninger.
Udvalg nedsat for at styrke kvaliteten af dansk forskning
Publiceringsdato 09. maj 2018 Regeringen ønsker at fremme kvaliteten i dansk forskning. Derfor skal et ekspertudvalg se på en ny model for fordelingen af universiteternes basismidler. Den nye model skal fremme forskning af høj originalitet og fremme excellence på alle niveauer og inden for alle forskningsfelter.
Her skal forskerne publicere for at opnå point
Publiceringsdato 20. december 2017 Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Nye retningslinjer skal gøre det nemmere for forskere at registrere deres forskning til den bibliometriske forskningsindikator
Publiceringsdato 27. januar 2017 Hvor går grænsen mellem forskning og formidling? Hvilke krav er der til fagfællebedømmelse? Hvordan registreres genudgivelser? Dette er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret i de nye retningslinjer for den bibliometriske forskningsindikator (BFI).
Den bibliometriske forskningsindikator: Nye medlemmer til faggrupper og Fagligt Udvalg
Publiceringsdato 18. januar 2017 Pr. 1. januar 2017 er der udpeget nye medlemmer til Fagligt Udvalg og til de 67 faggrupper, der er tilknyttet den bibliometriske forskningsindikator (BFI).
Invitation til workshop: Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator
Publiceringsdato 08. december 2016 Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) skal evalueres i 2017. Som optakt til evalueringen afholder Styrelsen for Forskning og Innovation den 19. december 2016 en workshop om, hvad forskningen kan fortælle os om BFI’ens virkninger. Alle, der er interesserede i at byde på opgaven, kan deltage.
Her skal forskerne publicere for at opnå point
Publiceringsdato 02. marts 2016 Listerne over de serier og forlag, der er knyttet til fordelingen af basismidler til forskning, er blevet opdateret. Opdateringen gælder denne gang niveauinddelingen af listerne, og dermed hvilke serier og forlag der vurderes som de mest prestigefyldte for forskere at publicere i.
Her skal du publicere for at få point i 2015
Publiceringsdato 26. januar 2015 De hidtil årligt opdaterede lister over serier og forlag fra den bibliometriske forskningsindikator bliver fra 2015 opdateret løbende og fremadrettet. Du kan derfor allerede nu se, hvor du skal publicere din forskningsartikel for at få point.
Ny hjemmeside giver overblik over dansk forskningsaktivitet
Publiceringsdato 30. oktober 2014 En ny hjemmeside tilknyttet den bibliometriske forskningsindikator (BFI) giver en unik oversigt over dansk forskningsaktivitet, og viser blandt andet, hvor meget forskere på de danske universiteter årligt publicerer.
Danske forskere publicerer mere
Publiceringsdato 24. oktober 2014 Danske forskere publicerede i 2013 knapt 22.000 artikler og bøger gennem anerkendte tidsskrifter og forlag. Det er fem procent flere publikationer end i 2012.
Her skal forskerne nu publicere for at få point
Publiceringsdato 02. juli 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation offentliggør igen efter en pause på to år lister over serier og forlag, som viser, hvor forskere skal udgive for at få point gennem den bibliometriske forskningsindikator.
Over 20.000 danske forskningspublikationer i anerkendte tidsskrifter og gennem anerkendte forlag i 2012
Publiceringsdato 14. oktober 2013 Over 20.000 publikationer udgivet af forskere fra de danske universiteter sidste år er med i Uddannelsesministeriets indikatorstatistik. Statistikken opgør antallet af publikationer udgivet via anerkendte kilder, og bliver brugt til at fordele en mindre del af basismidlerne til universiteterne.
Nye autoritetslister for serier og forlag
Publiceringsdato 01. februar 2013 Autoritetslisterne over serier og forlag, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator, er nu offentliggjort i deres endelige udgave. Autoritetslisterne er denne gang gyldige i 2 år - for publikationer udgivet i både 2012 og 2013.
En ny teknisk løsning for den bibliometriske forskningsindikator
Publiceringsdato 13. november 2012 Teknisk rapport med forslag til en ny teknisk løsning for indikatoren sendes nu i høring blandt interessenterne.
Nye tal fra den bibliometriske forskningsindikator 2012
Publiceringsdato 11. oktober 2012 Indikatorstatistikken fra den bibliometriske forskningsindikator er opdateret med tal om forskningspublikationer publiceret i 2011.
Den bibliometriske forskningsindikator videreføres i fem år
Publiceringsdato 19. september 2012 På baggrund af en evaluering og høring har regeringen og forligspartierne valgt at videreføre en model, hvor nye basismidler til universiteterne blandt andet fordeles med afsæt i den bibliometriske forskningsindikator.
Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator
Publiceringsdato 17. september 2012 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har i foråret 2012 gennemført en evaluering af den bibliometriske forskningsindikator. Regeringen og forligspartierne har på baggrund af evaluering og høringssvar valgt at videreføre modellen i fem år.
Opdaterede autoritetslister for serier og forlag 2012
Publiceringsdato 31. juli 2012 Autoritetslisterne over serier og forlag, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator, er udkommet i opdaterede versioner for 2012 med et antal nye serietitler og forlag. Listen er i denne første udgave uden niveauer.
Høring på evaluering af den bibliometriske forskningsindikator
Publiceringsdato 15. juni 2012 Uddannelsesministeriet har i foråret 2012 gennemført en evaluering af den bibliometriske forskningsindikator. Evalueringen ligger nu klar i udkast og sendes i høring.
Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator sendes i høring
Publiceringsdato 12. juni 2012 Evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator ligger nu klar i udkast. Kommentarer til evalueringen kan indsendes skriftligt til sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator senest 1. juli 2012.
Den bibliometriske forskningsindikator - stormøde med faggrupper
Publiceringsdato 02. februar 2012 Den 19. januar 2012 blev der holdt stormøde for faggrupperne om den bibliometriske forskningsindikator. På mødet blev to nye publikationsformer og et nyt system til at foreslå nye serier præsenteret.
Opdateret liste over tidsskrifter i den bibliometriske forskningsindikator
Publiceringsdato 21. december 2011 Autoritetslisten over tidsskrifter, som indgår i den bibliometriske forskningsindikator, er udkommet i en opdateret version for 2011 med et antal nye tidsskriftstitler samt nye niveauer.
Ny statistik over universiteternes forskningspublikationer
Publiceringsdato 15. november 2011 For tredje år i træk kommer nu indikatorstatistikken fra den bibliometriske forskningsindikator.
Universiteternes forskningsresultater belønnes
Publiceringsdato 30. juni 2009 Efter flere års forberedelser er der politisk forlig: Universiteterne skal fremover også have basismidler i forhold til deres forskningsresultater.
Sander: Dansksproget forskning ikke i fare
Publiceringsdato 13. marts 2009 Forskere i historie, retsvidenskab, nordisk litteratur og filologi behøver ikke at frygte bibliometrisk forskningsindikator. Faglig dialog fortsætter, inden de politiske partier i maj indleder forhandlinger om at knytte forskningsbevillinger til publiceringsresultater.