Gå til indhold

Den bibliometriske forskningsindikator - stormøde med faggrupper

Den 19. januar 2012 blev der holdt stormøde for faggrupperne om den bibliometriske forskningsindikator. På mødet blev to nye publikationsformer og et nyt system til at foreslå nye serier præsenteret.

02. februar 2012

Nyhed fra Styrelsen for Forskning og Innovation

Der er blevet indført to nye publikationsformer i den bibliometriske forskningsindikator. Fra 2012 kan man indregistrere antologibidrag og monografier udgivet i bogserier og artikler udgivet i konferenceserier. Den traditionelle publikationskanal for antologibidrag og monografier har hidtil været forlag. Forlag udgiver typisk bøger og antologier inden for flere fagområder, og det er derfor svært at placere et forlag på det høje niveau 2. For nogle fagområder vil forlaget være den mest prestigefyldte og anerkendte kanal, mens den for et andet fagområde vil være en perifer kanal. Med bogserier bliver det muligt at placere en del af et forlags udgivelser (bogserier) på det høje niveau 2 og dermed opnå maksimumpoint for udgivelser i serien - uanset forlagets niveau. På stormødet blev kriterier og definition af bogserier præsenteret af Fagligt Udvalg:

Artikler fra konferencer er hidtil blevet behandlet som enten antologibidrag eller artikler i et tidsskrift. Det har vist sig, at der ikke er nogen faglig begrundelse for denne forskelsbehandling. Derfor har Styregruppen besluttet (på baggrund af indstilling fra Fagligt Udvalg), at alle artikler i konferenceserier skal sidestilles med artikler i tidsskrifter og dermed udløse samme antal point som disse. Konferenceserier vil derfor være en publikationskanal, som bliver niveauinddelt på samme måde som tidsskrifter og nu også bogserier. På stormødet blev kriterier og definition af konferenceserier gennemgået:

Autoritetslisten for tidsskrifter ændrer fremadrettet navn til autoritetslisten for serier. Autoritetslisten for serier indeholder for fremtiden tidsskrifter, bogserier og konferenceserier. Indførelsen af de to nye publikationsformer betyder samtidig, at pointtildelingen ændrer sig en smule i forhold til tidligere:

Indførelsen af disse to nye publikationsformer får betydning for systemet til at foreslå nye publikationskanaler – det såkaldte forslagssystem. Med det nye system bliver det muligt at foreslå bogserier og konferenceserier til autoritetslisten for serier på samme måde, som det hidtil har været (og fortsat vil være) muligt at foreslå tidsskrifter og forlag til autoritetslisterne. På stormødet blev faggrupperne præsenteret for det nye forslagssystem i en online-version, som senere vil blive offentlig tilgængelig for faggrupper og universiteternes systemansvarlige.

Læs mere om stormødet og de to nye publikationsformer her:

 

 

Senest opdateret 01. februar 2013