Gå til indhold

Her skal forskerne publicere for at opnå point

Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i Den Bibliometriske Forskningsindikator.
Kontakt
Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

20. december 2017

De to opdaterede lister er BFI-listen for serier, der indeholder 20.791 tidsskrifter, bogserier og konferenceserier, og BFI-listen for forlag, der indeholder 1.409 forlag. For at udløse point og dermed indgå i målingen af forskningsaktiviteter skal en forskningspublikation udgives i en serie på BFI-listen for serier eller på et forlag på BFI-listen for forlag. Listerne er opdelt i tre niveauer (det normale niveau 1, det høje niveau 2 og det højeste niveau 3). Hvert andet år opdateres det høje niveau 2, og hvert fjerde år opdateres det højeste niveau 3.

I år var det for første gang muligt for faggrupperne at vælge et niveau 3. De netop offentliggjorte niveauer gælder for perioden 2018-2019 for så vidt angår niveau 2 og perioden 2018–2021 for så vidt angår niveau 3. Niveau 1 er dynamisk og opdateres løbende.

Kom med forslag til listerne i 2018
BFI-listerne opdateres løbende gennem året, når det gælder tilføjelser af nye serietitler og forlag og ændringer af eksisterende. Nye serietitler og forlag placeres altid på niveau 1 og kan først løftes til niveau 2 ved næstkommende niveauinddeling. Det nuværende niveau 2 kan ændres ved niveauinddelingen i efteråret 2019 med virkning fra 2020, og niveau 3 kan ændres i efteråret 2021 med virkning fra 2022. Alle kan stille forslag til listerne. Det gøres via BFI-systemet, hvor den seneste opdaterede BFI-lister kan findes:

De indkomne forslag behandles af danske forskere i 67 faggrupper og af Faglig Udvalg. Forslag til BFI-listerne skal leve op til definitionen af fagfællebedømmelse, som kan ses i dokumentet ”Retningslinjer for forskningsregistrering til BFI” i afsnit 2.3, side 6. Herudover bliver forslag vurderet på baggrund af et kvalitetskriterium og et relevanskriterium, som kan ses i dokumentet ”Principper for behandling af forslag til nye serier på BFI-listen for serier” afsnit 1.2, side 4 og ”Principper for behandling af forslag til nye forlag på BFI-listen for forlag” afsnit 3, side 6:

Senest opdateret 15. august 2019