Gå til indhold

Faggrupperne

Der er 67 faggrupper tilknyttet Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Der er 67 faggrupper, som dækker de forskellige videnskabelige fagområder i Danmark. Faggrupperne har ansvaret for at foretage en faglig vurdering af, hvilke seriekanaler der for hvert fagområde bør være på BFI-listen for serier. 

Her finder du en liste medlemmer i de enkelte faggrupper (opdateret d. 10. november 2021):

Brug af personoplysninger

Faggruppernes opgaver i relation til Den Bibliometriske Forskningsindikator

Faggrupperne varetager følgende opgaver:

  • Kvalitetssikring af BFI-listen for serier.
  • Godkendelse af nye forslag til BFI-listen for serier.
  • Udarbejdelse af indstilling om niveauinddeling af BFI-listen for serier til Fagligt Udvalg.
  • At være tilgængelige og opsøgende i forhold til deres forskningsmiljø, blandt andet i forbindelse med behandlingen af nye forslag til BFI-listen.
  • At være tilgængelige i forhold til rådgivningsopgaver fra BFI-sekretariatet, Fagligt Udvalg og i forbindelse med stormøder med deltagelse af alle faggrupper.

Her kan du læse mere om faggruppernes opgaver:

Behandling af indkomne forslag til BFI-listen for serier

For at kunne varetage opgaver som godkendelse af tidsskrifter, bogserier og konferenceserier såvel som niveaudeling skal du være oprettet som bruger i BFI-systemet.

Kvalitetssikring af forslag i BFI-systemet foregår i to processer:

  1. Kvalitetsmanager i BFI-sekretariatet gennemgår forslaget ved at tjekke, om det er indekseret i Web of Science, Scopus eller Directory of Open Access Journals. Derudover tjekkes, om forslaget har de korrekte metadata, ser ud til at udgive forskningspublikationer og have en proces for fagfællebedømmelse af manuskripter. Hvis disse kriterier er opfyldt, sendes forslaget til sagsbehandling i en eller flere faggrupper. BFI-sekretariatet bestræber sig på at behandle forslag inden for en måned efter oprettelse af forslaget.
  2. Faggrupperne modtager en e-mail om, at et forslag er blevet tildelt faggruppen, og at de skal gå ind i BFI-systemet for at behandle det. Faggrupperne tilgår BFI-systemet og vurderer, hvorvidt forslaget lever op til relevans- og kvalitetskriteriet for optagelse på BFI-listen for serier, hvorefter de beslutter, om forslaget skal på BFI-listen for serier eller skal afvises. Såfremt faggruppen godkender forslaget, bliver det umiddelbart lagt på BFI-listen for serier på niveau 1.

BFI-sekretariatet oplever, at forslag om nye kanaler til BFI-listen for serier i nogle tilfælde ligger meget længe til sagsbehandling i en faggruppe. Dette er ikke tilfredsstillende for forslagsstillere og bryder med princippet om dynamiske BFI-lister. Derfor henstiller BFI-sekretariatet til faggrupperne, at forslag behandles inden for maksimalt tre måneder.

Her finder du principperne for behandling af forslag til nye serier på BFI-listen for serier, herunder BFI's relevans- og kvalitetskriterier (version 1.3, opdateret d. 23. april 2018):

 Her finder du en vejledning til behandling af forslag i BFI-systemet:

Niveauinddeling af kanaler

Når en ny kanal bliver optaget på BFI-listen for serier, bliver den automatisk placeret på niveau 1. Hvert andet år kan faggrupperne vælge at hæve et udsnit af deres samlede kanaler til niveau 2. Hvert fjerde år kan faggrupperne vælge at hæve et udsnit af deres niveau 2-kanaler til niveau 3.

Her kan du finde vejledninger til niveauinddeling af seriekanaler for faggrupper:

    Senest opdateret 03. januar 2022