Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Statistik og analyser Den Bibliometriske Forskningsindikator Organisering Faggrupperne Behandling af personoplysninger for faggruppemedlemmer tilknyttet Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

Behandling af personoplysninger for faggruppemedlemmer tilknyttet Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med driften af Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI). Der behandles personoplysninger for medlemmer i de 67 faggrupper tilknyttet BFI som led i styrelsens understøttelse af faggruppernes arbejde.
Kontakt
Mette Venås Overballe-Petersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 18
Email: mvo@ufm.dk

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne gennemføre driften af BFI og understøtte faggruppernes arbejde. Endvidere offentliggøres den aktuelle oversigt over faggruppemedlemmer på BFI-hjemmesiden (www.ufm.dk/bfi) ca. en gang om måneden. Dette er af hensyn til gennemsigtigheden af systemet og af hensyn til de mange forskere, som har behov for at kontakte den faggruppe, som repræsenterer deres felt.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som led i driften af BFI er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, hvorefter styrelsen kan behandle almindelige personoplysninger, når behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

BFI, der er en del af den performancebaserede model til fordeling af nye basismidler til universiteterne, er et projekt, der drives af styrelsen. Opgaven med at indhente oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne til budgetterings- og statistiske formål følger endvidere i visse tilfælde af konkrete lovbestemmelser. 

Kategorier af registrerede personer

Styrelsen behandler personoplysninger om personer, som er medlem eller har været medlem af en faggruppe tilknyttet BFI. 

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler navn, kontaktoplysninger, universitetsansættelse, akademisk titel, køn og andre almindelige oplysninger med henblik på at varetage driften af BFI og understøttelsen af faggrupperne. 

Oplysninger om køn offentliggøres ikke på BFI-hjemmesiden.

Videregivelse af personoplysninger

Styrelsen videregiver i visse tilfælde personoplysninger til Uddannelses- og Forskningsministeriets departement med henblik på, at de kan bidrage til sager om driften og udviklingen af BFI. Det bemærkes, at Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver tilsvarende kan kontaktes som anført på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside under ’generel information’: https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-uddannelses-og-forskningsstyrelsen/generel-information.

Endvidere offentliggøres den aktuelle oversigt over faggruppemedlemmer på BFI-hjemmesiden (www.ufm.dk/bfi) ca. en gang om måneden.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Danske Universiteters sekretariat udarbejder og vedligeholder oversigten over faggruppemedlemmer i BFI på baggrund af informationer fra medlemmernes institutioner.

Oversigten indeholder navn, titel, institution, e-mailadresse og faggruppe. Oversigten indeholder tillige oplysninger om køn og udpegningsdato mv., men disse oplysninger lægges ikke på BFI-hjemmesiden. Oversigten sendes ca. en gang om måneden til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvorefter den lægges på BFI-hjemmesiden under UFM’s hjemmeside (www.ufm.dk/bfi). Visse oplysninger kan indhentes fra den person, der er medlem af en faggrupppe.

Opbevaring af personoplysninger

De gamle faggruppeoversigter og oversigter over medlemmer af Fagligt Udvalg og styregruppen er ikke længere publiceret på BFI-hjemmesiden, men de opbevares i styrelsen. Oplysningerne er nødvendige i forhold til at kunne genskabe en historik i både forvaltningsmæssig og  analysemæssig øjemed. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige at have til analyseformål eller genskabelse af historik, vil de blive slettet.

Senest opdateret 11. december 2020