Gå til indhold

Fagligt Udvalg

Fagligt Udvalg varetager arbejdet med de faglige problemstillinger i indikatoren.

Fagligt Udvalg består af seks medlemmer og en tilknyttet bibliometriske ekspert. De seks medlemmer er anerkendte forskere, hvor en er formand og fem menige medlemmer, der hver især repræsenterer forskellige fagområder og har indsigt i den publicerings- og registreringspraksis, der gælder på de enkelte institutioner og fagområder. Udvalget dækker således hele det videnskabelige spektrum. Udvalget finder løsninger på de faglige problemstillinger, der måtte opstå i udviklingen af databasen og indikatoren, og indstiller disse løsninger til Styregruppen.

Fagligt Udvalgs opgaver:

 • Fagligt Udvalg skal rådgive styregruppen om faglige forhold vedr. ændring og udvikling af Indikatoren.
 • Fagligt Udvalg skal udføre opgaver på bestilling fra styregruppen, som omhandler de faglige principper for BFI.
 • Fagligt Udvalg skal evaluere og godkende faggruppernes indstillinger til niveaudelte BFI-lister for serier – hvert andet år for niveau 2 og hvert fjerde år for niveau 3.
 • Fagligt Udvalg har ansvaret for udarbejdelsen, kvalitetssikringen og niveauinddelingen af BFI-listen for forlag og godkender løbende ændringer til niveau 1 på listen.
 • I tilfælde af uenighed om faggruppernes beslutninger under forslags- og niveauinddelingsprocessen træffer Fagligt Udvalg den endelige beslutning.
 • Fagligt Udvalg bidrager til løsning af konflikter om data i forbindelse med den løbende og endelige pointberegning.
 • Fagligt Udvalg skal følge datakvaliteten i indikatoren og løbende orientere styregruppen herom, samt om hvad der eventuelt kan gøres for at forbedre den.

Fagligt Udvalg består af:

 • Formand: Forskningschef Jan Rose Skaksen (Rockwool Fonden)
 • Konsulent: Gunnar Sivertsen (NIFU, Norge)
 • HUM: Lektor Peter Bugge (Institut for Kultur og Samfund - Østeuropæiske Studier, Aarhus Universitet)
 • SAM: Professor Søren Askegaard (Institut for Marketing og Management, Syddansk Universitet)
 • NAT/TEK: Professor emeritus Knut Conradsen (Institut for Matematik og Computer Science, Danmarks Tekniske Universitet)
 • NAT/TEK: Professor Jakob Stoustrup (Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet)
 • SUND: Professor og institutleder Steffen Loft (Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet)

  Behandling af indkomne forslag til BFI-listen for forlag

  Her finder du principperne for behandling af forslag til nye forlag på BFI-listen for forlag, herunder BFI's relevans- og kvalitetskriterier (version 1.1):

   Senest opdateret 03. januar 2022