Gå til indhold

Styregruppen

Styregruppen har ansvaret for Den Bibliometriske Forskningsindikator og den løbende udvikling heraf.

Styregruppen har til opgave at drøfte indstillinger til udviklingen af Den Bibliometriske Forskningsindikator og den tværgående forskningsdatabase på baggrund af indstillinger fra Fagligt Udvalg. Gruppen er desuden ansvarlig for at sikre, at udviklingen af Den Bibliometriske Forskningsindikator og forskningsdatabasen sker i overensstemmelse med tidsplanen.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

  • Niels C. Beier, vicedirektør for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (formand for styregruppen)
  • Anders Overgaard Bjarklev, rektor ved Danmark Tekniske Universitet
  • Brian Bech Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet
  • Henrik C. Wegener, rektor ved Københavns Universitet

Observatører:

  • Nicolai Ebsen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  • Jan Rose Skaksen, Rockwool Fonden (formand for Fagligt Udvalg)

Princippapir

Princippapiret for Den Bibliometriske Forskningsindikator beskriver de hovedprincipper, som skal danne rammen om udviklingen af indikatoren, og som skal analyseres, drøftes og indstilles forslag omkring. Principperne udgør således de bærende rammer for en teknisk og faglig opbygning af indikatoren.

Princippapiret er udarbejdet af styregruppen og kan læses i sin fulde længde her:

Senest opdateret 03. januar 2022