Danmarks deltagelse i Horizon 2020 fordelt regionalt

Hvordan fordeler det danske hjemtag fra Horizon 2020 sig mellem de fem regioner? Flyt markøren over kortet for et nærmere indblik i tallene pr. oktober 2019.
Kontakt
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Regionale tal

Ud af det totale danske hjemtag i Horizon 2020 på ca. 1.177 mio. euro står Hovedstadsregionen for 65,3 % pr. oktober 2019. Herefter følger region Midtjylland og region Syddanmark, der henholdsvis står for 17,78 % og 7,82 % af det danske hjemtag.

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 14.10 2019

Senest opdateret 29. maj 2020