Gå til indhold

Danmarks deltagelse i Horizon 2020

De danske forsknings- og innovationsmiljøer er aktive deltagere i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, og de hjemtager flest midler fra delprogrammet Videnskabelig topkvalitet. Det viser tal fra marts 2021.

Udviklingen i det danske hjemtag

Det samlede danske hjemtag er 1.687,8 mio. euro pr. marts 2021, hvilket svarer til 2,60 % af de uddelte midler fra programmet. Dermed fastholder Danmark den nationale målsætning om at hente 2,5 procent af det samlede budget i Horizon 2020. 

Danmarks deltagelse i Horizon 2020
- målt på forskellige parametre

 

Antal projekter 2.670
Antal deltagere* 3.540
Antal koordinatorer 1.154
EU-midler (mio. euro) 1.687,8 mio. euro
Danmarks andel af alle midler i H2020 2,60 %

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 05.03.2021
* Tallet angiver ikke unikke deltagere, men viser antallet af gange en dansk institution, organisation, virksomhed m.m. deltager

Tabellen nedenfor viser det danske hjemtag fordelt på de forskellige delprogrammer i Horizon 2020 pr. marts 2021. Den største kilde til Danmarks hjemtag fra Horizon 2020 er bevillinger til fri og excellent forskning under delprogrammet Videnskabelig topkvalitet med et hjemtag på 749,9 mio. euro. Herefter følger bevillinger under delprogrammet Samfundsudfordringer, hvor det samlede danske hjemtag er 625,4 mio. euro. 

H2020-andel
(procent)

H2020-andel
(mio. euro)

Den samlede danske andel af midlerne i H2020 2,60 % 1.687,9 mio. euro
Dansk andel af alle midlerne fordelt på delprogrammer:
Videnskabelig topkvalitet 3,04 % 749,9 mio. euro
Samfundsudfordringer 2,59 % 625,4 mio. euro
Industrielt lederskab 1,99 % 267,4 mio. euro
Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

0,57 %

4,7 mio. euro
Videnskab med og for samfundet 3,19 % 15,04 mio. euro
Cross-theme 4,86 %

24,8 mio. euro

Euratom

0,08 %

0,7 mio. euro

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 05.03.2021

Senest opdateret 15. juni 2021