Danmarks deltagelse i Horizon 2020

De danske forsknings- og innovationsmiljøer er aktive deltagere i EU's forsknings- og innovationsprogrammer, og de hjemtager flest midler fra delprogrammet Videnskabelig topkvalitet. Det viser tal fra oktober 2019.

Udviklingen i det danske hjemtag

Det samlede danske hjemtag er 1.177 mio. euro pr. oktober 2019, hvilket svarer til 2,59 % af de uddelte midler fra programmet. Dermed fastholder Danmark den nationale målsætning om at hente 2,5 procent af det samlede budget i Horizon 2020. 

Danmarks hjemtag

H2020
(2014-
2018)

Antal projekter 1934
Antal deltagere* 2597
Antal koordinatorer 841
EU-midler (mio. euro) 1.177
Danmarks andel af alle midler i H2020 2,59 %

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 14.10 2019
* Tallet angiver ikke unikke deltagere, men viser antallet af gange en dansk institution, organisation, virksomhed m.m. deltager

Tabellen nedenfor viser det danske hjemtag fordelt på de forskellige delprogrammer i Horizon 2020 pr. oktober 2019. Den største kilde til Danmarks hjemtag fra Horizon 2020 er bevillinger til fri og excellent forskning under delprogrammet Videnskabelig topkvalitet med et hjemtag på 507 mio. euro. Herefter følger bevillinger under delprogrammet Samfundsudfordringer, hvor det samlede danske hjemtag er 460 mio. euro. 

H2020-andel
(procent)

H2020-andel
(mio. euro)

Den samlede danske andel af midlerne i H2020 2,59 % 1.177 mio. euro
Dansk andel af alle midlerne fordelt på delprogrammer:
Videnskabelig topkvalitet 3 % 507 mio. euro
Samfundsudfordringer 2,72 % 460,6 mio. euro
Industrielt lederskab 1,88 % 178,7 mio. euro
Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagerkredsen

0,50 %

3,3 mio. euro
Videnskab med og for samfundet 3,98 % 10,9 mio. euro
Cross-theme 4,68 %

15,8 mio. euro

Euratom

0,09 %

0,6 mio. euro

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 14.10 2019

Senest opdateret 29. maj 2020