Gå til indhold

Danmarks deltagelse i Horizon 2020 sammenlignet med Norden

Hvordan klarer Danmark sig i Horizon 2020 sammenlignet med vores nordiske nabolande?
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Tal fra marts 2021 viser, at Norge har den højeste succesrate for partnere og EU-tilskud i Horizon 2020, når man sammenligner med de nordiske lande. Danmark og Norge har samme succesrate for projekter. Sverige har den næsthøjeste succesrate målt på partnere. Finland ligger lavest uanset, om man måler på succesrater for projekter, partnere eller EU-tilskud. Succesraten for partnere angiver den enkelte ansøgers chancer for succes. I Danmark får lidt over hver 6. ansøger en bevilling.

Du kan se procenttallene for de enkelte lande pr. marts 2021 ved at flytte markøren hen over de farvede bjælker.

Figur: Nordiske succesrater i Horizon 2020

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 05.03.2021

Senest opdateret 15. juni 2021