Danmarks deltagelse i Horizon 2020 sammenlignet med Norden

Hvordan klarer Danmark sig i Horizon 2020 sammenlignet med vores nordiske nabolande?
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk

Tal fra oktober 2019 viser, at Norge har den højeste succesrate for projekter, partnere og EU-tilskud i Horizon 2020, når man sammenligner med de nordiske lande. Herefter følger Sverige og Danmark, hvor Sverige har den næsthøjeste succesrate målt på partnere og EU-tilskud, mens Danmark har den næsthøjeste succesrate målt på projekter. Finland ligger i bunden uanset om man måler på succesrater for projekter, partnere eller EU-tilskud. Succesraten for partnere angiver den enkelte ansøgers chancer for succes. I Danmark får lidt over hver 6. ansøger en bevilling.

Du kan se procenttallene for de enkelte lande pr. oktober 2019 ved at flytte markøren hen over de farvede bjælker.

Figur: Nordiske succesrater i Horizon 2020

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 14.10 2019

Senest opdateret 29. maj 2020