Gå til indhold

Danmarks deltagere fordelt på typer

Danske deltagere i Horizon 2020 kommer hovedsageligt fra universiteterne, og universiteterne opnår også det største EU-tilskud. Det viser tal fra marts 2021.
Kontakt
Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Hvem deltager, og hvor mange midler modtager de?

De offentlige aktører (højere læreanstalter, herunder universiteterne, og offentlige institutioner)  udgør tilsammen ca. 60 % af danske partnere og modtager ca. 65 % af det samlede EU-tilskud til Danmark pr. marts 2021.

Til sammenligning kommer ca. 29 % af deltagerne fra private kommercielle virksomheder. De modtager til sammen ca. 26 % af midlerne under Horizon 2020.

Det er ikke muligt, at se fordelingen mellem private og offentlige aktører i kategorien 'ikke-kommerciel forskningsinstitution'.

Figur: Danske partnere og deres tilskud fordelt på deltagertype

Du kan se procenttallene pr. marts 2021 ved at flytte markøren hen over de farvede udsnit af cirklen.

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 05.03.2021

Danmark versus andre lande

Når man ser på samtlige deltagerlande i Horizon 2020, så udgør de højere læreanstalter (herunder universiteterne) og de offentlige institutioner ikke så stor en andel af alle deltagere og modtager ikke så stor en del af EU-tilskuddet, som de gør i Danmark. Her er virksomheder og andre deltagertyper mere aktive deltagere og tilskudsmodtagere.

Figur: Alle EU-partnere og deres tilskud fordelt på deltagertype

Du kan se procenttallene pr. marts 2021 ved at flytte markøren hen over de farvede udsnit af cirklen.

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 05.03.2021

Senest opdateret 15. juni 2021